Gå til innhold Gå til navigasjon

Brukermedvirkning

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

Individ

Brukere av tilbudene på individnivå (innerste sirkel) og Aurskog-Høland-modellen trekkes inn i videreutvikling av tilbudene (spørreskjemaer).

System

- Politisk behandling av planverk

- De enkelte virksomhetenes planverk

- Samarbeidsutvalgene i barnehagene

- Foreldreutvalgene i skolene

- Kommunalt foreldreutvalg

- Brukerutvalg Nav

- Råd for mennesker nedsatt funksjonsevne

- Brukerundersøkelser