Gå til innhold Gå til navigasjon

Informasjon

Publisert:  Av: Jan Erik Waagene og Steinar Ottesen

Her finner du søknadsskjemaer, samt praktiske opplysninger om undervisning, priser og frister.

Voksenopplæringen på Aurskog. Foto: Jan Erik Waagene

Søknadsskjemaer

- Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere med rett og plikt til gratis opplæring.

- Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

- Søknadskjema norsk-kurs. Engelsk. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

Praktiske opplysninger

Deltakelse på norskurset er gratis for:

- Personer med flyktningstatus og deres familiemedlemmer. Dette fremgår av passtype (blått norsk utlendingspass) eller stempel i nasjonalitetspasset til personen.

- Personer med gyldig opphold på humanitært grunnlag og deres familiemedlemmer.

- Dette fremgår av passtype (blått norsk utlendingspass) eller stempel i nasjonalitetspasset til personen.

- Norske statsborgere som ikke har norsk som morsmål, og deres familiemedlemmer.

- Personer som er familiegjenforent med norsk borger.

- Innvandrere som har fått sin første arbeids/oppholdstillatelse før den 1. januar 2003 og deres familiemedlemmer. Det må være kontinuitet i tillatelsen.

- Asylsøkere under 18. år

Betaling

Priser fra 01.01.2016:

Innvandrere uten rett til gratis opplæring, kan delta mot betaling. Pris for dette er 50 kr.,- pr. deltatt time, pluss 350,- for arbeidsbok. Kveldskurs begynnere nivå A1-A2 koster 6.500,- for 100-timers kurs og viderekommende nivå A2-B1 koster 3.500,- for 50-timers kurs. Kursbok kan lånes eller kjøpes. 

Transport

Reiseutgifter dekkes ikke.

Timeplanen

Dagtid

Våren 2016: fra 5. januar til 22. juni..

3-4 dager a 4 undervisningstimer hver dag. Kl 10 - 14.00.

 Fra 11.30-12.30 er det lunsj. Du må ta med egen mat.

Kveldstid

Våren 2016: fra 12. januar til 31. mai.

Nybegynnere A1 : 2 kvelder i uka, tirsdag og torsdag fra 18.00-20.45.

Viderekommende: A2-B1-kurs 1 kveld pr. uke, tirsdager fra 18-20.45

Kurs vår 2016

Oversikt over kurs høst 2016

Fridager høsten 2016

- Vinterferie 22.-28. februar. Påskeferie 21.-28. mars. 

- Fridager: 29. mars, 5. og 6. mai og 16. og 17. mai. 

- Deltakere i introprogram har  ikke fri i vinterferien og 29. mars.

Slik jobber vi

Vi varierer undervisningen med å bruke lærebok/arbeidsbok, data med mer.

Gruppene/klassene er organisert etter nivå og progresjon.

Hver gruppe /klasse har flere lærere.

Alle deltakere har sin egen kontaktlærer, sin egen opplæringsplan og vi har samtale med hver deltaker jevnlig.

Vi samarbeider med NAV om praksisplasser/arbeidsplasser

Norskkurset kan kombineres med arbeid.

Vi ønsker aktive deltakere som gjerne også jobber litt ekstra med norsken hjemme.

I timene snakker vi norsk, i pausene er det selvfølgelig greit å snakke morsmål.

Personalet

Lærere

- Jorunn Havn Brunes 100%

- Gry Kongtorp 100 %,

- Tormod Grøndahl 100%

- Stig Andre Frøshaug 100 %,

- Silje Hansson 80 %

- Birgit Hauger Borgersen 60 %

- Tore Viberg 60 %

Rektor

- Jan Erik Waagene 100 % stilling.

Søknad om opplæring. Undervisningsstart:

- Gyldig oppholdstillatelse må være på plass før oppstart av undervisning.

- Kontakt rektor på tlf 41 49 51 14 for inntakssamtale/registrering og informasjon.

Søknadsfrister

- Grunnskoleopplæring og spesialundervisning: frist 1. mai 2016.

- Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: løpende inntak. (Krav om gyldig oppholdtillatelse).