Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunale planer

Publisert:  Av: Tessa Barnett

Dette er gjeldende planverk for Aurskog-Høland kommune.

Overordnede planer

Planstrategi 2016-2020 (for kommunale planer)

Økonomiplan 2017-2020 (og budsjett 2017)

Planprogram for kommuneplan 2018-2028

 

Kommuneplan 2011-2022: Samfunnsdel

Samfunnsdel

Kommuneplan 2011-2022: Arealdel

Planbestemmelser

Plankart - Kommunen

Plankart - Tettsteder

 

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for Bjørkelangen 2014 - 2025

Kommunedelplan for trafikksikkerhet (gjeldende 2013-2016)

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (gjeldende 2009-2019)

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer | Del 1 | Del 2 | Del 3 (gjeldende 2007-2015)

Planprogram: Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

 

Helse og rehabilitering

Boligsosial handlingsplan (gjeldende 2012-2016)

Politisk handlingsplan for redusert bruk og misbruk av alkohol, narkotika og spill (gjeldende 2011-2015)

Interkommunal handlingsplan for vold i nære relasjoner (gjeldende 2014-2018)

 

Oppvekst og utdanning

Handlingsplan for mobbing

 

Teknisk drift og kultur

Fiskeforvaltningsplan (gjeldende 2011-2020)

Forvaltningsplan for edelkreps (gjeldende 2011-2020)

Energi og klimaplan (gjeldende 2009-2020)

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø (gjeldende 2012-2023)

 

Andre planer

Eierskapsmelding 2016-2020

Strategiplan for næring og miljø

Fagplan for viltforvaltning (gjeldende 2013-2018)

ROS-analyse 2015 | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4