Gå til innhold Gå til navigasjon

Planer under arbeid

Publisert:  Av: Tessa Barnett

Her finner du planer som er under arbeid, men som ikke er sluttbehandlet politisk.

Kommuneplan og kommunedelplaner

 

Framgang

Kommuneplanens arealdel

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 

Kommunedelplan for folkehelse

 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017 - 2020 

Utarbeiding av plan pågår

 Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2017-2027

 

 

 

Reguleringsplaner

Bliksrudåsen Utarbeiding av plan pågår
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Festningsåsen til Bjørkelangen skole Utarbeiding av plan pågår
Lindstad, gnr.192, bnr.79 Utarbeiding av plan pågår
Helgerud massedeponi Offentlig ettersyn (24. mars - 5. mai)
Våtmarksområde på Kjelle, Bjørkelangen Planarbeid igangsatt