Gå til innhold Gå til navigasjon

Planer under arbeid

Publisert:  Av: Håkon Strand

Her finner du planer som er under arbeid, men som ikke er sluttbehandlet politisk.

Kommuneplan og kommunedelplaner

 

Framgang

Kommuneplan 2018-2028

Planarbeid igangsatt

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2017-2027

 

Reguleringsplaner

Bliksrudåsen Utarbeiding av plan pågår
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Festningsåsen til Bjørkelangen skole Utarbeiding av plan pågår
Berger næringsområde 2. gangs politisk behandling
Våtmarksområde på Kjelle, Bjørkelangen Planarbeid igangsatt
Lysaker, Aursmoen

Planarbeid igangsatt