Gå til innhold Gå til navigasjon

Reguleringsplaner

Publisert:  Av: Tessa Barnett

En reguleringsplan er et kart med bestemmelser som viser en framtidig utnyttelse av dette området. 

Her finnes en liste over kommunens gjeldende reguleringsplaner. For å finne plankart og bestemmelser til reguleringsplaner gjennom kommunens kartløsning: Velg «Arealplaner» istedenfor «Standard kart» lengst opp på kartløsningssiden. Da kan det søkes efter plannavn eller nasjonale arealplan ID (plannummer) i kommunens digitalt planregister.

Sjekke om det er reguleringsplan på eiendommen

Planregistret er fortsatt under utvikling. Selv om mange planer er søkbare og synes på kartløsningen det mangler det fortsatt flere reguleringsplaner, særlig de nyeste og noen eldre planer. Hvis du lurer på om det foreligger reguleringsplan på en eiendom kan denne informasjon bestilles via www.infoland.no

Søke efter en spesifikk plan

Skriv inn planens navn i søkefelt for plannavn, eller finn nasjonal arealplan ID til planen i listen nederst, og sette dette i søkefelt for plannummer. Hvis du får beskjed om «null treff» kan plandokumenter i pdf format fortsatt finnes ved å klikke videre på «søk i planregistret». På neste skjerm velg «vis info». Linker til plandokumentene skal komme opp på venstre side av kartløsningssiden.

Reguleringsplaner markert med * i tabellen mangler fortsatt, både i kartløsningen og i digitalt planregister. Ta kontakt med planavdelingen for informasjon om planer markert med * i tabellen.

Nasjonal arealplan-ID

Vedtaksdato

Plannavn

22119690001

23.05.1969

Linåkermoen

22119700001

15.04.1970

Tangen hyttefelt

22119700002

12.11.1970

Tittut hyttefelt

22119700003

Ukjent

Moe hyttefelt

22119710001

19.11.1971

Borgenfeltet

22119720001

16.08.1972

Eidslia

22119740001

29.01.1974

Felt L4, L5, L6 og L7 (Burholhagan/Einerhaugen)

22119740002

17.08.1974

JKL (Haugfeltet)

22119740003

16.12.1974

Fosser sentrum og Holterhagan

22119760001

25.06.1976

Bogstadmyra

22119770001

05.04.1977

Aursmoen sentrum sør

22119780001

11.04.1978

Dæhlen hyttefelt

22119780002

06.07.1978

Hyttefelt - Skulerud nordre

22119810001

13.07.1981

Borgenfeltet I og III

22119810002

13.07.1981

G/S-veg langs rv 115 fra skolen til BVS

22119820001

04.06.1982

Haugerud II

22119820002

19.10.1982

Nordlihagan

22119820003

22.10.1982

Gangvei langs rv 170 fra Haugfeltet til Finstadhagan

22119820004

27.10.1982

Bogstad nordre

22119830001

21.02.1983

Løken forretningssenter

22119830002

15.04.1983

Engeråsen og del av Fosser

22119830003

Ukjent

Høland ferdigbetong

22119840001

06.06.1984

Stasjonsområdet, Hemnes

22119840002

28.06.1984

Forenklet reg.plan for 37 hytter vest for Skulerudsjøen

22119860001

06.03.1986

Preståsen

22119860003

06.03.1986

Linåkermoen II

22119870001

22.04.1987

Linåkermoen, kvartal A

22119890001

09.03.1989

Linåker III

22119890002

13.04.1989

Skjønhaugjordet

22119890003

25.05.1989

Waaler Østre

22119890004

29.06.1989

Endring Foser sentrum og Holterhagan

22119890005

28.09.1989

Kjelle VGS, kryss fv 120 x rv 170

22119890006

26.10.1989

Del av felt L4, L5, L6 og L7 (Nordbyjordet)

22119890007

14.12.1989

Trafikksikring rv 125 (fra kirka til stasjonstomta)

22119910001

07.03.1991

Finstadhagan næringspark

22119910002

07.03.1991

Skjønhaugjordet III

22119910003

25.04.1991

Lierfosskrysset

22119910004

25.04.1991

Grasåsen skytesenter

22119910005

20.06.1991

Aursmoen sentrum

22119910006

26.10.1991

Burhol søndre

22119910007

19.12.1991

Bjørkelangen skole til Skjønhaugjordet

22119920001

19.11.1992

Aurskog stasjonsområde

22119940001

18.08.1994

Gamle vegstasjonen (Furutoppen)

22119950001

22.06.1995

Holtermoen

22119950002

22.06.1995

Tangen camping og friluft

22119960001

21.03.1996

Bekkevold gnr 75, bnr 50 og 121

22119970001

17.04.1997

Nygård camping

22119970002

26.06.1997

Festningsåsen

22119970003

21.08.1997

Spillhaug avfallsplass

22119970004

13.11.1997

Rugdeveien

22119970005

13.11.1997

Bråtetoppen, omsorgsboliger

22119980001

28.05.1998

Kalvehagan

22119980002

15.09.1998

Endret veitrasé og avgrensninger i Brattfossfelt-området

22119980003

26.11.1998

G/S-veg fra Festingsåsen til Bjørkelunden

22119980004

17.12.1998

Ulvehaugen

22119990001

04.02.1999

Vestrengåsen

22119990003

14.10.1999

Del av Holmenbyen

22119990004

19.10.1999

Gnr. 71, bnr 1 (2 boligtomter ved Dalhaug)

22119990005

16.12.1999

Bjørkelangen sentrum

22120000001

03.02.2000

Bliksrud næringsområde

22120000003

03.02.2000

Gnr. 171, bnr. 19 og 26 (4 boligtomter ved Haneborg skole)

22120000004

03.02.2000

G/S-veg langs rv 169 (mot Vestrengåsen)

22120000005

16.03.2000

Camping- og friluftsområde ved Ulviksjøen

22120000006

16.03.2000

Trialbane, Kjelle VGS

22120000007

18.05.2000

Nordjordet, Aurskog kirke, Aur prestegård, margaretakilden, kirkegården

22120000008

22.06.2000

Solheim gartneri

22120000010

07.09.2000

Kinnestadfeltet, Setskog senter, del 1 av GS-vei langs rv 21

22120000012

07.12.2000

Gnr. 187, bnr. 11, Gamle Aurskog (tidl. Korterud-forretn.)

22120010001

26.03.2001

Pengeåsen, Nattravnlia og Bråte

22120010002

05.04.2001

G/S-vei langs Einerhaugveien

22120010004

05.11.2001

Gnr. 192, bnr. 24, Gamle Aurskog

22120010005

15.11.2001

Flateby

22120010007

08.10.2001

Stela AS, gnr. 32, bnr. 21

22120010008

10.12.2001

Linåkergården, gnr 192, bnr. 57 og 140

22120020001

02.05.2002

Komneshagan sentralrenseanlegg

22120020003

12.08.2002

Endring av veiføring, vei C, samt formål F til B/F

22120020005

05.12.2002

Nordjordet gnr. 192, bnr. 599

22120020006

05.12.2002

Skrepstad Nordre (Trandum)

22120020007

05.12.2002

Løken sag

22120020008

05.12.2002

Butjernkollen

22120030001

27.02.2003

Burholvaet

22120030002

07.04.2003

Heia, bebyggelsesplan

22120030003

24.04.2003

Fornebo

22120030004

24.04.2003

GS-vei langs rv 21, del 2 (Aaserudkrysset - Kinnestad)

22120030005

19.05.2003

Endring av veiføring, vei C

22120030007

19.06.2003

Finstadbru golfbane - reguleringsplan

22120030008

19.06.2003

Tuenveien / Wavin

22120030009

25.08.2003

Finstadkrysset m. tilhørende gangveisystem

22120030010

11.12.2003

Del av Haug, gnr. 192, bnr. 42 - utvidelse Nedre Haugfeltet

22120040001

22.03.2004

Bebyggelsesplan, Aurskog golfpark

22120040002

25.03.2004

Utvidelse av Tangemoen pukkverk på gnr. 157, bnr. 1

22120040003

03.05.2004

Bebyggelsesplan, felt B6 Nordjordet

22120040004

13.05.2004

Setskog sentrum (Ringshauglia)

22120040005

07.06.2004

Bebyggelsesplan for felt B1 på Skrepstad N. (Trandum)

22120040006

24.06.2004

Grustak på Tangemoen - gnr. 158, bnr. 12

22120040007

16.09.2004

Finstadhagan næringspark - sikring av vegetasjonsbelter

22120040008

16.09.2004

Myrvold

22120040009

25.10.2004

Endret veiføring på Burholvaet

22120040010

28.10.2004

Hallangen hyttefelt

22120050002

14.04.2005

Flatebyjordet - utvidelse

22120050003

14.04.2005

Endring - Festningsåsen Nord (Wennemo-jordet)

22120050005

22.06.2005

Aurskog stadion

22120050006

22.06.2005

Linåkermoen syd - Lotterud

22120050007

22.06.2005

Killingmo næringsområde

22120050008

22.06.2005

Vilberg - gnr. 194, bnr. 16 - Finstadbru

22120050009

22.06.2005

Aurfaret 1 og 3 - gnr. 192, bnr. 123 og 126

22120050010

22.06.2005

Prestegårdshagan næringsområde

22120050011

22.06.2005

Hytteområde ved Bønsdammen

22120050012

22.06.2005

Kinnestadfeltet II

22120050013

07.11.2005

Gnr.192, bnr.1, fnr.15-Fortetting av villatomt på Linåkermoen

22120050014

07.11.2005

Gnr 73, bnr. 182 - Gamle Rishagenforretningen

22120050015

29.08.2005

Oiabakken

22120060001

27.02.2006

Utdannings- og testbane for ATV - Gåsvika

22120060002

13.03.2006

Bebyggelsesplan for område F4 - Kalvehagan i Aurskog

22120060003

24.04.2006

Bebyggelsesplan for område B1 - Myrvold

22120060004

28.08.2006

Bebyggelsesplan for område B2 - Myrvold

22120060005

25.09.2006

Aurskog brannstasjon

22120060006

25.09.2006

Bergan - Gamle Bjørkelangen RA

22120060007

25.09.2006

Abbortjern hyttefelt - utvidelse nordover

22120060008

25.09.2006

Kartkilen hyttefelt

22120060009

04.12.2006

GS-vei langs rv 170 fra Einerhaugveien til Østli

22120070001

26.02.2007

Miljøstasjon m.m. ved kornsiloen

22120070002

26.02.2007

Sootkanalen

22120070003

07.05.2007

Endring for eiendom gnr 192 bnr 651, Øiahellne

22120070004

07.05.2007

Eksismoa motorpark - utvidelse

22120070005

07.05.2007

Ny sentrumsplan for Bjørkelangen

22120070006

07.05.2007

Burhol nord

22120070008

05.11.2007

Ny bebyggelsesplan på Skrepstad Nordre (Trandum)

22120070009

19.11.2007

GS Løken-Hjellebøl

22120080001

28.01.2008

Bebyggelsesplan for område B3 og B4 Myrvold

22120080002

11.02.2008

Aursmoen senter

22120080003

10.03.2008

Stasjonsvegen 61 - Bjørkelangen

22120080004

14.04.2008

Aurstadtunet

22120080005

14.04.2008

Del av Bjørkelangen stasjonsområde

22120080006

09.06.2008

Bjørkelangen park

22120080007

24.06.2008

Aurskog gamle renseanlegg

22120080008

24.06.2008

Vollajordet

22120080009

24.06.2008

Sannermyra, Fosser gnr 59, bnr 82

22120080010

24.06.2008

Eiendom 59/10 og 59/25 Fosser

22120080011

24.06.2008

Hemnes gamle kirkegård, badeplass

22120080012

24.06.2008

Hytteområde ved Bønsdammen, Sagåsen

22120080013

10.11.2008

Renor AS - endret reguleringsplan

22120090001

23.02.2009

Burholtoppen

22120090002

23.02.2009

Kinnestadfeltet, byggetrinn 3

22120090003

09.03.2009

Festningsåsen II - mindre vesentlig endring

22120090004

09.03.2009

Ny miljøgate i Rådhusveien - bebyggelsesplan

22120090005

05.10.2009

Sentrumsutvikling og miljøgate

22120090006

05.10.2009

Digerneset friluftssenter

22120090007

07.12.2009

Holtermoen veggarasje

22120090008

14.12.2009

Endring - Festningsåsen A14-16

22120100001

01.03.2010

Syltomtjern

22120100002

21.06.2010

Viksjøen Villmarkstun

22120100003

21.06.2010

Tørrmoen masseuttak

22120100004

21.06.2010

Hemnes sentrum

22120100005

27.09.2010

Fortau og avkjørselssanering langs Rv 169

22120100006

06.12.2010

Eidsverkets gårdstun

22120100007

06.12.2010

Fortau langs rv 125 fra Furulundkrysset til Bergerudveien

22120100008

27.09.2010

Felt B7, Nordjordet

22120100009

27.09.2010

Felt B5, Myrvold

22120100012

06.12.2010

Skulerud brygge og stasjonsområde

22120110001

05.09.2011

Tangen camping og badeplass

22120110003

05.09.2011

Skattumlia

22120110002

09.05.2011

Eneboliger på gnr.2, bnr.205, i Festningsåsen

22120090009

18.03.2013

Busstomta Bjørkelangen gnr 73/ bnr 8 mfl.

22120100010

11.02.2013

Stenqvist Næringsområde Gnr./Bnr. 193/63, 85 og 64

22120100011

12.03.2013

Masseuttak på del av gnr 134, bnr 4

22120120001

25.06.2012

Stasjonsveien 27, 73/93, Bjørkelangen

22120120005

14.05.2012

Festningsåsen III

22120120002

17.12.2012

Setten Hyttefelt

22120130003

04.11.2013

Viltsikring langs fv.169, 48/2, Larsbråten-Sletner nedre

22120110006

16.12.2013

Haug; deler av 192/42 og 66

22120130002

23.09.2013

Endringer i reguleringsplanen for Festningsåsen barnehage

22120100013

17.03.2014

Områderegulering for Aursmoen sentrum

22120120006

17.03.2014

Gnr.36, bnr.4, Momoen

22120130004

05.05.2014

Nordjordet B5, del 1

22120140002

22.09.2014

Skrepstad Nordre 73/372

22120140008

23.02.2015

Hemnes Tre

22120130005 

04.05.2015 

Bekkodden Camping

22120150006

15.06.2015

Endring - Stela, Løken, 32/21

22120150002

07.09.2015 

Nordjordet B5.2

22120140003

09.11.2015

Nordre Nordby

22120130006

14.12.2015

Festningsåsen 4

22120130008          

08.02.2016 

Endringer i detaljreguleringsplan for Bjørkelangen Park

22120130001

20.06.2016

Bakken, gnr.75, bnr.26

22120140005

20.06.2016

Tangenmoen pukkverk

22120140009

19.09.2016

Høgtu 

22120140010

19.09.2016

Myrvang. 73/80