Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til skogsbilveier

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Det er mulig å søke om tilskudd til nybygging og ombygging/opprusting av skogsbilveier. Ombygging vil si at man hever standarden på veiene og omfatter ikke ordinært veivedlikehold.

Søk om tilskudd i god tid før arbeidet er planlagt utført. Det er ikke fastsatt søknadsfrist så søknader behandles fortløpende til tilskuddspotten er tom. Både Søknad om bygging/ombygging av landbruksvei og Søknad om tilskudd til veibygging med vedlegg må sendes kommunen. Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før kommunen kan videresende tilskuddssøknaden til fylkesmannen. 

I fylkesmannens retningslinjer kan man lese mer om prioriteringer, krav til prosjektene og tilskuddssatser m.m.  

 Tilskuddssatser veibygging