Gå til innhold Gå til navigasjon

Rehabilitering vei, vann og avløp - Linåkerfeltet

Publisert:  Av: Sylvei Holt

Det store prosjektet for vei, vann og avløp de neste årene er utskifting av infrastrukturen på Linåkerfeltet, Aurskog.

Informasjon om prosjektet

Den kommunale infrastrukturen på Linåkerfeltet er modent for rehabilitering. Ledningsnettet for vann og avløp på Linåkerfeltet ble lagt på midten til slutten av 60-tallet når boligfeltet ble etablert. Avløpsledningen består for det meste av betong og er i dårlig tilstand med store lekkasjer. Det føres til dels store mengder fremmedvann inn i avløpsledningene samtidig som det er et jevnlig problem at de tetter seg. De kommunale asfaltveiene har sterkt behov for reasfaltering og da passer det bra at vann og avløp graver i veiene og derfor må bygge disse opp igjen samt asfaltere. Det er også slik at de kommunale grusveiene inne på boligfelt også skal asfalteres i henhold til sektorplan for teknisk drift og kultur.

Utskifting av den kommunale infrastrukturen på hele boligfeltet er et stort og kostnadskrevende prosjekt som vil gå over flere år. Arbeidene utføres med egne anleggslag og gjennomføringen starter opp i oktober 2015.

 

 

20.12.16 Informasjonsbrev til beboere på Linåkerfeltet

Prosjektet med å rehabilitere vei, vann og avløp på Linåkerfeltet er godt i gang og arbeidene har nå holdt på i drøyt et år. Det er dermed på høy tid med oppdatert informasjon om dette prosjektet, og det ble sendt ut informasjonsbrev til beboerne på Linåkerfeltet med status på prosjektet og videre fremdrift. Brevet kan leses her.

 

26.08.15 Informasjonsmøte for innbyggere berørt av prosjektet

Kommunalteknisk drift holdt onsdag 26. august informasjonsmøte for innbyggerne som blir berørt av prosjektet. Virksomhetsleder Gjermund C. Nilsen startet møtet med å gi de fremmøtte et innblikk i hvordan vi er organisert og hva kommunalteknisk drift jobber med. Fagansvarlig avløp, Vidar Hansen, forklarte hvorfor arbeidene er nødvendige. Fagansvarlig vann, Sylvei Holt, presenterte prosjekteringen og fagansvarlig anlegg Per Atle Holm ga en beskrivelse av hvordan dette vil påvirke de som bor i området. Se for øvrig møtereferatet.

Kommunalteknisk drift takker de nær 90 som dukket opp for fremmøtet og for den unisone enigheten om at dette prosjektet er et bra og etterlengtet tiltak.   

Informasjonsmøte