PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gradvis åpning av skolene for 5.-10.trinn

I Aurskog-Høland kommune vil vi, for å imøtekomme kravene fra regjeringen knyttet til smittevernregler og forsvarlighet, ha ulike løsninger på hvordan skolene organiserer gjenåpning.

Fra mandag 11 mai vil alle skolene våre fortsette med skole for 1-4. trinn, slik vi har hatt fra 27.april. Rømskog og Setskog skole vil også åpne for alle elever på 5-7. trinn på mandag. De andre skolene vil først åpne for 5.-10.trinn fra tirsdag 12.mai, da de må litt mer tid til planlegging og organisering. Den enkelte skole vil sørge for detaljert informasjon til foresatte og elever. Det vil bli skoletilbud til alle elever i ulike varianter fra og med tirsdag.

Skoleskyss

I tråd med smittevernregler oppfordres vi alle til å unngå kollektivtransport der det er mulig. Skolene jobber nå sammen med buss-selskapet for å finne gode løsninger når det gjelder skoleskyss. Oppfordringen til oss alle er å tenke alternativ der det er mulig og også jobbe sammen for å ivareta smittevernreglene som gjelder.

SFO

Perioden med redusert åpningstid på SFO fra kl. 8.00 – 15.30 forlenges fram til 31.05. Endringer kan forekomme etter dette. Skolene/ SFO vil opprettholde tilbudet til barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner uavhengig av gradvis åpning av SFO. Vi viderefører også ordningen når det gjelder mat på SFO. Elevene har med egen mat og kommunen refunderer matutgifter til de som bruker SFO

Smitteverntiltak

Vi minner om at alle smitteverntiltak må videreføres:

  • Bli hjemme hvis du er syk 
  • God håndhygiene
  • Opprettholde avstandsregler   

Les mer her

Skolene åpner for alle elever fra 11. mai

Smittevernsveileder

Sist endret: 08.05.2020