PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolene åpner for 1.- 4. trinn: Velkommen tilbake!

Fra 27. april åpner skolene i kommunen vår for elever på 1.-4- trinn, og elever på SFO. Elever i småskolen skal få møte vennene sine igjen, og lærerne er forberedt på en trygg og god åpning. Her kan du lese hvordan skolene skal ta imot barna på en sikker måte.

– Ansatte og barn gleder seg til å begynne igjen. Både lærere, elever og foresatte har jobbet godt med hjemmeskole, men nå er vi glade for at vi kan ta imot elever på skolen igjen. Skolen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For de fleste elevene vil det bli godt å få en mer normal hverdag sammen med venner i klassen, sier skolesjef Mona Andersen i Aurskog-Høland kommune.  

Skolene våre er ulike i størrelser og de har ulike måter å organisere seg på. For å ivareta bemanningskrav og smittevernregler, vil det derfor være noe ulike løsninger fra skole til skole ved oppstarten 27. april. Den enkelte skole vil informere om sine løsninger.

Trygg skolehverdag

Skolene i Aurskog-Høland kommune, og resten av landet, har vært stengt siden 13. mars. I april vedtok regjeringen av skolene fra 27. april skal åpne for 1.-4. trinn, samt SFO. Onsdag presenterte regjeringen en smitteveileder for skolene. Den er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, og gir konkrete råd for hvordan skolene kan sørge for tryggest mulig drift. 

– Kommunen legger stor vekt på å sette oss inn i- og planlegge for å oppfylle standardene for smittevern som skal utarbeides nasjonalt, blant annet både for skoler og for barnehager. I tillegg arbeider vi tett med kommuneoverlegen for å sørge for at standardene og tiltakene passer godt til den enkelte skole. Det viktigste for oss er at både barn, foreldre og ansatte skal føle seg trygge på at sikkerheten og smittevernet er godt ivaretatt, sier Grethe Rønning, kommunalsjef for Oppvekst og utdanning. 

Tydelige retningslinjer

Skolene sørger for at nødvendige smitteverntiltak blir gjort i tråd med smittevernveilederen. Smittevernveilederen inneholder veiledningsmateriell, sjekklister, informasjonsmateriell for skolene. Den gir konkrete råd om hvem som bør holde seg hjemme, hva man skal gjøre om barn blir syke, organisering, og krav til renhold.

– Vi begynner så smått å vende tilbake til den nye normalen. Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. De skal få god og tydelig informasjon om hvordan de skal begrense smittespredning, sier ordfører Gudbrand Kvaal.

Retningslinjene

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  • Syke personer skal ikke være på skolen.
  • God hygiene.
  • Redusert kontakt mellom personer.

Veilederen gir konkrete smittevernråd til skolene, blant annet:

  • Håndvask før man drar hjemmefra og når man kommer hjem, når man kommer til skole/SFO, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider, etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt
  • Elevene skal være i mindre grupper, for eksempel maks 15 elever for 1.- 4. trinn og 20 elever for 5.-7.
  • La elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og unngå store samlinger.
  • Sikre at elevene har fast plass med god avstand.
  • Gode rutiner for måltider, og begrense deling av mat.
  • Legge opp til ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand.
  • Begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig.

Eldre elever fortsetter hjemmeundervisning

– Vi vet foreløpig ikke når skolene åpner for de eldre elevene, men også her vil vi følge de nasjonale retningslinjene når de kommer. Fram til da vil det fortsatt være hjemmeundervisning for elevene på 5.-10. trinn, sier Andersen.

Regjeringen har sagt at de legger opp til en gradvis gjenåpning av skolene, med et overordnet mål om gjenåpning for alle klassetrinn før sommeren.

– Lærerne strekker seg langt, er kreative og jobber på helt andre måter enn de pleier, og nå er de forberedt på å ta imot kommunens barn på en trygg og god måte. For elever i 5.-10. klasse fortsetter fjern- og hjemmeundervisning, som flere opplever som et godt alternativ til ordinær skole, men som kan være krevende for både lærerne og elevene. Hold ut – alle skal tilbake til skolen, sier Rønning.

Informasjon til foreldre 

Dersom du har spørsmål til gjenåpningen finnes det mye nyttig informasjon for dere som foreldre.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.04.2020