PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Påmelding, endring og oppsigelse

Vi har tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid ved alle skolene i kommunen.

Påmelding, endring og oppsigelse av plass gjør du elektronisk her:

Oppvekstportalen  

 

Skolefritidsordningen (SFO) er primært et tilbud for elever på 1. – 4. trinn, og barn med særskilte behov kan få tilbud om plass til og med 7. trinn.

Informasjon om påmelding

Det er fortløpende inntak. Påmelding skjer elektronisk og du fyller ut ett skjema for hvert barn du ønsker plass for.  

Hovedopptak av barn skjer på våren, med påmeldingsfrist 1. mai.

Dette gjelder for nye barn med oppstart i august samme år. Oppstart avtales med fagansvarlig i SFO. Tilbudet gis med hele dager per uke, med oppholdstid fra én til fem dager (de samme dagene hver uke). Barn som tildeles plass beholder plassen til den blir sagt opp eller til og med det året eleven avslutter 4. trinn.

 

I skoleruta finner du oversikt over planleggingsdager og fridager i SFO:

Skoleruta

Sist endret: 10.03.2020