PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bredbånds- og mobildekning

Kommunen jobber for at alle skal få bredbånd hjemme og alle veier mellom tettsteder skal ha mobildekning.

Støtte til bredbåndsutbygging fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)

Kommunen søker hvert år om støtte til bredbåndsutbygging gjennom Viken fylkeskommune på vegne av Nkom. Støtteordningen har hjulpet kommunene i en årrekke til å skaffe innbyggerne bredbånd der det ikke kan bygges ut på kommersielt grunnlag.

I 2023 fikk Aurskog-Høland 10 millioner i Nkom-støtte, mens i 2021 fikk kommunen 3 millioner og tidligere fått støtte til flere andre gode prosjekter.

Støtte til dugnadsfiber

Kommunestyret vedtok i møte 22.03.2021 sak 36/21 Retningslinjer for tildeling av støtte til dugnadsbasert utbygging av bredbånd.

Enkeltpersoner, lag, foreninger og bedrifter har anledning til å søke om støtte til bredbåndsprosjekter. Kriteriene for å søke og hva søknaden må inneholde finner du her

Søknad sendes til postmottak@ahk.no og merkes med "Søknad om dekning av dugnadsfiber".

Mobildekning

I samarbeid med teleleverandørene jobber kommunen med å få full dekning på alle veier mellom tettsteder og ut av kommunen. Alle husstander skal ha mulighet til å kunne ring fra hjemmet sitt. 

Kontaktinformasjon

Rådgiver Mari Stevning Bekken

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07

Enhetsleder Thomas Grønnerød

Epost; Thomas.Gronnerod@ahk.no

Tlf; 93 05 55 82

Sist endret: 10.01.2024