PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koordinering og oppfølging

Koordinerende enhet har en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen.

Vi har en sentral rolle i å legge til rette for koordinerte tjenester og god samhandling mellom deg som bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer.   

Vi skal sørge for at du får helhetlige og koordinerte tilbud, og bidra til at tjenester ses i sammenheng slik at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret.

Vi skal også bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tilbudene, og legge tilrette slik at du som bruker får være med i prosessen.

Vi ønsker å være synlige i organisasjonen og oppleves som lett tilgjengelig for deg som bruker og for samarbeidspartnerne.

Koordinerende enhet har til enhver tid oppdatert skriftlig oversikt over alle i kommunen som har IP og/eller sammensatte tjenester som krever koordinering/koordinator, samt oversikt over hvem som er oppnevnt som koordinator i de enkelte sakene.

Kontakt:

Koordinerende enhet på Tildelingskontoret:

Telefon: 63 85 25 85 mandag til fredag 10.00-14.00.

E-post: tildelingskontoret@ahk.no

Adresse: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

 

Sist endret: 14.06.2023