PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva vi gjør for flyktninger

Flyktningetjenesten bistår flyktningene med hjelp og veiledning de første fem årene de bor i kommunen.  

Bosetting av flyktninger 

Etter anmodning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) vedtar kommunestyret hvor mange flyktninger som skal bosettes i Aurskog-Høland kommune.

Flyktningetjenesten skaffer bolig, nødvendig møbler og utstyr, gir veiledning og sørger for at barn og voksne kommer i gang med barnehage, skole eller introduksjonsprogram så raskt som mulig.

Flyktningetjenesten bistår flyktningene med hjelp og veiledning de første fem årene de bor i kommunen.  

 

Introduksjonsprogram 

Dette er et opplæringsprogram for nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering for å komme i arbeid eller ordinær videregående eller høgskole. 

Hvorvidt innvandreren har rett og/eller plikt til dette tilbudet kommer an på den enkeltes status etter utlendingsloven. 

Innholdet i programmet er grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnsfag samt forberedelse til deltakelse i arbeidslivet eller videre utdanning.

Flyktningetjenesten har hovedansvaret for introduksjons-programmet og følger opp deltakerne i samarbeid med voksenopplæringen og NAV. 

Introduksjonsprogrammet varer i to år med mulighet for forlengelse til tre år dersom det er avgjørende, for å nå mål om arbeid eller kvalifisering til videregående- eller høgskole.

Deltakere i introduksjonsprogram mottar stønad tilsvarende 2G mens de er i programmet. 

Voksenopplæringen 

Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram for voksne innvandrere, forberedende voksenopplæring (FVO)/grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne i vår kommune. Se også denne siden.

 

Kontakt

Marit Dianne Moen

E-post: marit.d.moen@ahk.no 

Sist endret: 03.03.2020