Prioriteringer for bruk av hurtig- og selvtester i kommunene:

 • Nærkontakter av personer med kritiske samfunnsfunksjoner i omikron-utbrudd
 • Ved symptomer:
  • Prioritere ansatte med vage symptomer i helse- og omsorgstjenesten, andre personer med kritiske samfunnsfunksjoner og barn
 • Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:
  • Prioritere barn
  • Prioritere ansatte i helse- og omsorgstjenesten
  • Prioritere nærkontakter ved omikronutbrudd
 • Ved kjent smitteeksponering for øvrige nærkontakter:
  • Prioritere barn og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, eventuelt kritiske samfunnsfunksjoner som er øvrige nærkontakter til ikke-omikronutbrudd.
 • Jevnlig testing av barn, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.