PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velferdsteknologi

Vi jobber for utvikling og bruk av velferdsteknologi innen for helse- og omsorgstjenestene. Målet er at innbyggerne skal mestre sin egen hverdag og føle seg trygge i eget hjem.

Hva er velferdsteknologi?

De fleste ønsker å klare seg selv så lenge som mulig. Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene er med på å bidra til at flere kan bo lenger hjemme, og legger til rette for at hver enkelt skal mestre eget liv og helse.

Velferdsteknologi er hjelpemidler som blant annet kan bidra til økt trygghet, mer mobilitet, og flere muligheter for sosial deltagelse. Det kan bidra til å styrke innbyggernes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.  

Velferdsteknologi kan være alt fra avansert medisinsk oppfølging med digitale tilsyn og trygghetsalarmer til digitale dørlåser og elektroniske medisindispensere. 

 

Her kan du lese vårt velferdsteknologi-program:

 

Sist endret: 20.10.2021