PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Folkehelseprisen

Folkehelseprisen skal gis til en initiativrik person, lag eller forening, som har bidratt til bedre folkehelse i kommunen.

Folkehelseprisen er et initiativ til mer samarbeid og felles innsats for å bedre folkehelsen. Samtidig ønsker kommunen å gi honnør for innsatsen som blir gjort.

Prisen kan gis til en initiativrik person, lag eller forening som hører til i kommunen, og som bidrar til bedre levekår, livskvalitet eller helse for våre innbyggere. Prisen kan også tildeles et spesilt tiltak fra en person, lag eller forening.

Juryen består av representant fra Idrettsrådet, representant fra kulturrådet, kommunens folkehelsekoordinator, tverrfaglig koordinator for barn og unge og kommuneoverlegen.

Prisen deles ut under folkehelseuka.

Prisen

Prisen består av et diplom samt 12 500 kroner som mottakeren skal bruke til ytterligere innsats for folkehelsen. 

Pengesummen skal ikke gå til privat bruk eller til andre utgifter som ikke har tilknytning til prisen. 

Nominasjonsfrist

Fristen for å sende inn forslag er 9. juni 2024 

Innsending av forslag

Begrunnende forslag på kandidater kan komme fra lag/foreninger, grupper eller enkeltpersoner.

Send inn ditt forslag til kandidat gjennom å fylle ut dette digitale skjema: Nominasjon til kommunens folkehelsepris

Slik vurderes nominerte kandidater:

Nominerte kandidater vurderes etter om de bidrar til en eller flere av følge kriterier:

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Bidrar til gode nærmiljøer
  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
  • Bidrar til å bedre fysisk og/eller psykisk helse
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet
  • Bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller
Ønsker du å lese mer om folkehelse

Du kan lese mer om folkehelsearbeid og arrangering av folkehelseuka på kommunens nettside her. 

Sist endret: 13.06.2024