PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskuddsmidler mot barnefattigdom

I Aurskog-Høland bor omtrent ti prosent av barna i husholdninger med vedvarende lav inntekt.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Disse kan søke

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Prioriterte tiltak

Tiltak som fremmer integrering og tiltak som retter seg mot barn som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker er blant de prioriterte områdene.

Dessuten er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Fritidserklæringen er en sentral avtale å se til.

Fritidserklæringen

Ordningen fremmer samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.

Kommunen ønsker flere aktører på banen med tiltak for målgruppa, og oppfordrer aktuelle organisasjoner til å søke.

Søknadsskjema

Full utlysning med rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelige på Bufdir sin hjemmeside.

Bufdir

Søknadsfrist

Søknadsfrist er vanligvis i desember måned.

 

Kontakt

Marianne Børke

telefon 67205535

E-post: marianne.borke@ahk.no

Sist endret: 02.04.2020