PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Offentlige innkjøp

Kommunen har spesifikke regler og rutiner for anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, kommune og andre.

Regelverket

Loven skal gi økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige innkjøp samt fokus på forretningsmessighet og likebehandling.

Terskelverdier

Terskelverdier er beløpsgrenser som angir hvilken del av regelverket som skal brukes for en anskaffelse/et innkjøp.

Universell utforming

Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging som brukes over hele verden. Begrepet bidrar til et sterkere likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne og blir brukt synonymt med «design for alle», «universell design», «tilgjengelighet for alle» og «inkluderende design». 

Universell utforming er en tenkemåte i designprosessen som betyr at god design både skal ha et attraktivt utseende og være lett og behagelig å bruke.

Ved alle innkjøp plikter kommunen å vektlegge hensynet til universell utforming.

Miljømessige konsekvenser

At kommunen i større grad skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser av innkjøp, har blitt viktigere med årene.

Loven stiller krav til kommunen om at det skal tas hensyn til dette når man kjøper inn.

Livssykluskostnader

Livssykluskostnader er innkjøpskostnaden pluss kostnader som påløper i brukstiden/levetiden. Det kan være vedlikehold, bruk/opplæring, produktes levetid, innbyttepris og alle andre kostnader som kommunen kan få.

Sosial dumping

Sosial dumping er et begrep som knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de norske.

I praksis er dette ofte aktuelt når det er store lønnsforskjeller mellom to land. Aurskog-Høland kommune har som krav i alle sine konkurranser at tilbyder må etterleve kravet om lønns- arbeidsvilkår som er fastsatt i forskrift, og som følger AML og tariff. Vi krever i tillegg at kommunen kan utføre kontroll uanmeldt.

Interkommunal innkjøpssamarbeid

Aurskog-Høland kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Enebakk og Nittedal for anskaffelser av varer og tjenester.

Du kan lese mer på www.nri.no 

eFaktura

Har du mange kunder i offentlig sektor er elektronisk handelsformat for fakturaer (EHF) den mest effektive løsningen.

Dersom du ønsker å benytte deg av eFaktura, kan du bruke en fakturaportal eller et fakturasystem som støtter funksjonen.

Difi (Direktoreatet for forvaltning og IKT) har lagt ut informasjon for å komme i gang med eFaktura på sine sider: 

eFaktura

Miljøvennlig innkjøp

Å gjøre de riktige innkjøpene er viktig, både for økonomien og miljøet. Derfor er alle kommunens innkjøp underlagt ”lov og forskrift om offentlige anskaffelser”.

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Mer om miljøvennlig innkjøp finner du her.

 

Sist endret: 30.10.2023