PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskapsprøve og etablererprøve

Alle styrere og stedfortredere og daglig ledere i virksomheter med salgs-, skjenke- og serveringsbevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven eller etablererprøven i serveringsloven. Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll.

Kunnskapsprøve og etablererprøve

Etablererprøve - serveringsbevilling

Skal du være daglig leder på et serveringssted må du ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Pris og gjennomføring etablererprøven
  • Det koster kr 400 per forsøk på prøven, dette betales ved oppmøte.
  • Det er satt av 90 minutter til etablererprøven.
  • Du kan bruke lover og forskrifter som hjelpemiddel.
  • Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Kunnskapsprøve - salg- og skjenkebevilling

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen eller salgsbevillingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Pris og gjennomføring kunnskapsprøven
  • Det koster kr 400 per forsøk på prøven, dette betales ved oppmøte.
  • Det er satt av 60 minutter til kunnskapsprøver i alkoholloven
  • Du kan ta med ordbok (fremmedspråklig-norsk) som hjelpemiddel
  • Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Hvor og når kan du ta du prøvene?

Etablererprøven for serveringsbevilling og kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter alkoholloven avlegges på rådhuset.

Avtal tid her

Du kan avtale tid for prøve ved henvendelse til innbyggertorget på epost eller telefon 63 85 25 00.

Adresse; Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

 

Pensum for kunnskapsprøven og etablererprøven

Du finner mer informasjon her;

Kunnskapsprøven i alkoholloven (salg og skjenk)

Etablererprøven (serveringsbevilling)

Pensum til etablererprøven er samlet i pensumheftet hos Vinn
Det er også mulig å kjøpe ulike pakketilbud med nettkurs og tester.  

Få tak i dokumentasjon på tidligere avlagt kunnskapsprøve

Om du har avlagt etablererprøven eller kunnskapsprøven i tidligere Aurskog-Høland eller Rømskog kommuner, men ikke har dokumentasjonen, kan du etterspørre denne. Dette kan gjøres til innbyggertorget på epost eller telefon 63 85 25 00. Husk å si fullt navn, dato og årstall for avleggelse, eventuelt kommune om det var før 2020.

Dersom du tok kunnskaps- eller etablererprøven hos en annen kommune, må du ta kontakt med den for å få dokumentasjonen.

Sist endret: 01.02.2022