PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave

Bevillingshavere med fast skjenkebevilling og for enkelt arrangement eller salgsbevilling skal årlig innrapportere faktisk omsatt og forventet omsatt alkoholholdig drikk for foregående år og kommende år. Dette legger grunnlaget for utregning av bevillingsgebyr.

Rapporteringsplikt

For virksomheter med salgsbevilling av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og skjenkingbevilling skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet og faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Både faste skjenkebevillinger og skjenkebevilling for en enkelt anledning og arrangement skal innsende omsetningsoppgave. 

Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyrene fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet hvert år. Gebyret skal i 2022 betales etter følgende satser:

Salg

  • 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,62 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking

  • 0,51 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,42 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Fra 2022 utgjør minimumsgebyret kr 1760 for salg og kr 5500 for skjenking. Dersom omsatt alkoholholdig drikk kommer under disse beløpene blir minimumsgebyret det som gjelder. Kommunestyret kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Søk om nedsatt bevillingsgebyr for 2022 her

Send en skriftlig søknad til postmottak@ahk.no med begrunnelse om hvorfor du ønsker nedsatt bevillingsgebyr for din virksomhet for 2022.

Her er skjema for omsetningsoppgaver

Skjemaene finner du her under "Bevillinger" og skjemaene;

  • Omsetningsoppgave for alkohol (Skjenkebevilling)
  • Omsetningsoppgave for alkohol (Salgsbevilling)

 

Omsetningsoppgaven skal sendes inn 20. februar hvert år.

Ved spørsmål

Kontakt rådgiver Mari Stevning Bekken

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07

Sist endret: 11.08.2022