PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Renovasjonsforskrift

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av avfall i Aurskog-Høland kommune, i tråd med kommunens grunnleggende målsetting om redusert avfallsproduksjon, økt resirkulering og bedre ressursutnyttelse av avfallet.

Renovasjonsforskriften

 

Sist endret: 20.10.2022