PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtatte reguleringsplaner

En reguleringsplan er et kart med bestemmelser som viser en framtidig utnyttelse av dette området.

Her finnes en liste over kommunens gjeldende reguleringsplaner:

Kommunens kartløsning

For å finne plankart og bestemmelser til reguleringsplaner gjennom kommunens kartløsning

Velg «Arealplaner» istedenfor «Standard kart» lengst oppe på kartløsningssiden.

Da kan det søkes etter plannavn eller nasjonale arealplan ID (plannummer) i kommunens digitalt planregister. 

Å sjekke om det er reguleringsplan på eiendommen

Planregistret er fortsatt under utvikling. Selv om mange planer er søkbare og synes på kartløsningen det mangler det fortsatt flere reguleringsplaner, særlig de nyeste og noen eldre planer. Hvis du lurer på om det foreligger reguleringsplan på en eiendom kan denne informasjon bestilles via www.infoland.no  

Å søke etter en spesifikk plan

Skriv inn planens navn i søkefelt for plannavn, eller finn nasjonal arealplan ID til planen i listen nederst, og sette dette i søkefelt for plannummer.

Hvis du får beskjed om «null treff» kan plandokumenter i pdf format fortsatt finnes ved å klikke videre på «søk i planregistret». På neste skjerm velg «vis info».

Linker til plandokumentene skal komme opp på venstre side av kartløsningssiden.  

 

Liste over reguleringsplaner:

Digitalt planregister

Sist endret: 27.01.2020