PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Takvann

I henhold til Standard abonnementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser, skal taknedløp føres til terreng.

Hvordan håndteres takvann?

Klimaforandringene som har vist seg å medføre mer nedbør med høyere intensitet enn normalt skaper problemer på ledningsnettet og på renseanleggene.

Et tiltak for å begrense overbelastningene er å fjerne noe av vannet som tilføres overvannssystemet, slik som takvann.

Av den grunn står det i abonnementsvilkårene at takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen.

Det er kun tillatt å tilknytte eventuelt dreneringsvann fra kjeller til kommunalt overvannsrør.

Takvann skal forøvrig aldri ledes inn på drensledningen.

Vann fra øvrige tette flater utendørs plikter den enkelte eier å disponere på egen eiendom, slik at det ikke medfører fare for ras, utglidning eller vannsig til naboeiendom.

Se Plan- og bygningsloven § 101.

I enkelte tilfeller kan det gis dispensasjon dersom denne loven ikke kan overholdes.

 

Kontakt:

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon: 928 95 154

I arbeidstiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 27.02.2020