PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Driftsmeldinger

21.05.2024: Vannet blir stengt fra klokken 23:00 til onsdag 22.05.24 ca klokken 05.00. Gjelder område i Bjørkelangen sentrum. Entreprenør skal gjøre arbeider på vannledningsnettet. La kran nærmest inntaket renne til vannet er klart og uten luft når vannet er tilbake. Ved spørsmål ring: 48893303

Utbedring Lyseren vannverk uke 15 - 17 2024

Rømskog: I ukene 15 - 17 skal det gjøres utbedringer på Lyseren vannverk. I den forbindelse trenger vi at dere bruker minst mulig vann tirsdag 23.04.24. Da skal det gjøres en omkobling på vannverket og produksjonen stoppes til omkoblingen er gjennomført. Innbyggere vil ha forsyning fra høydebasseng i tidssrommet produksjonen på vannverket er stoppet.

Vannlekkasje Løken januar 2024

23.01.2024: Alle har fått vann igjen. Vannforsyningsløsning for de som bor i den røde oppmerking på kart nedenfor, vil ha dårligere vanntrykk enn vanlig frem til forholdene ligger til rette for å utbedre vannledningen med lekkasje. Per i dag er det for mye tele.

Dersom det er luft og grums i vannet åpne kran nærmest inntaket og la det renne til det er klart og uten luft.

kart over området uten vann

Vanningsrestriksjoner

Vanningsrestriksjoner for Syltomtjern vannverk videreføres. Du kan lese mer om vanningsrestriksjoner her.

 

Sist endret: 21.05.2024