PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilknytning vann og avløp

Vi benytter Gemini Privat og alle godkjente foretak må søke via Entreprenørportalen. Registrer ditt foretak her.

Vi minner om Ledningsregistreringsforskrift som trådte i kraft 01.07.21. Forskiften finner du her: Ledningsregistreringsforskriften.

Veiledning til Ledningsregistreringsforskriften finner du her.

Link til standard fra Kartverket finner du her.

Både nye byggetiltak og eksisterende boliger som ønsker tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløspnett må søke om dette.

Alle nyetablerte boliger skal fra 01.01.2022 ha vannmåler og må søke om dette via Entreprenørportalen. Eksisterende boliger er ikke pliktig til å søke om vannmåler, men står fritt til å gjøre det. Dette må også søkes om via Entreprenørportalen.

Ved fradeling av eiendom i kommunalt forsyningsområde må det søkes om kapasitetsbekreftelse for vann- og avløp i forkant av fradeling.

Det må søkes om en bekreftelse på at vann og avløp er sikret ved nye tiltak på eiendommen, dersom tiltaket øker antall kvadratmeter P-rom eller belaster vann- og avløpsnettet på en ny måte.

 

Hvordan søker jeg?

For kapasitetsvurderinger finner du riktig søknadsskjema under. For å søke tilknytning til vann- og/eller avløpsnett brukes Entreprenørportalen.

Søknaden vil bli behandlet innen tre uker etter den er mottatt. Søknaden må være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.

For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.

Den som utfører arbeidene skal ha ADK-bevis.

Ledningsstrekket skal måles inn, inntegnes i ei SOSI-fil og legges ved ferdigmelding i Entreprenørportalen og oversendes kommunen før brukstillatelse blir gitt. Det henvises til vedlegg nummer 5 «Krav til registrering av VA-anlegg (Registreringsintruks)» i VA-normen.

Søknadsskjemaer

For tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsnett må Entreprenørportalen benyttes.

 

Søknad om kapasitetsbekreftelse:

Bilde av søknadsskjema for kapasitetsbekreftelse

Søknad om bekreftelse på sikret vann og avløp ved nye tiltak:

Bilde søknadsskjema nye tiltak

Hva koster det?

Kommunen tar ikke betalt for å behandle søknader om tilknytning og kapasitetsbekreftelser.

Tilknytningsgebyrer er oppgitt i kommunens gebyrregulativ.

Les mer om vann- og avløpsgebyrene her:

Vann- og avløpsgebyrer

 

 

Har du flere spørsmål?

Kontakt kommunens servicekontor

E-post: postmottak@ahk.no 

Telefon 63 85 25 00 (spør etter kommunalteknisk drift)

 

Sist endret: 17.10.2022