PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

100 år siden første reguleringsplan

I år er det 100 år siden den første reguleringsplanen for Bjørkelangen ble utarbeidet. Reguleringsplanen var ambisiøs, og la opp til en storstilt utbygging av stasjonsbyen Bjørkelangen. Planen fra 1923 er virkelig verdt en studie! Hvordan så man for seg utviklingen av Bjørkelangen for 100 år siden? Se det her!

Den håndtegnede reguleringsplanen er utarbeidet og signert av Georg Frederik von Krogh, hos Krums opmaaling i Kristiania.

Kommunens reguleringsplan fra 1923 er i samarbeid med Kartverket nå tilgjengeliggjort i Kartverkets samling av historiske kart her.

reguleringskart Bjørkelangen2.jpg

La opp til storstilt utbygging

Den håndtegnede reguleringsplanen er utarbeidet og signert av Georg Frederik von Krogh, hos Krums opmaaling i Kristiania. Krums opmaaling hadde mange oppdrag rundt omkring i landet på denne tiden.

Reguleringsplanen var ambisiøs, og la opp til en storstilt utbygging av stasjonsbyen Bjørkelangen med blant annet en torgplass nær stasjonen og apoteket, en bymessig utvikling rundt kapellet som i dag er Bjørkelangen kirke og en sammenhengende kvartalsstruktur over et stort område fra Skreppestadgårdene i sør til Bliksrudmåsan i nord.

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.

Stor historisk betydning

Reguleringsplanen hadde trolig ingen lovhjemmel, men har nok ligget til grunn for utbygging på Bjørkelangen fram til plan- og bygningsloven trådte i kraft i 1965, og nye planer overtok.

Originalkartene har stor historisk verdi og blir arkivert på forsvarlig vis – men den digitale versjonen kan nå studeres av alle som ønsker det, på Kartverkets innsynsløsning for historiske kart.

reguleringskart bjørkelangen.jpg

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida?

Nå arbeider vi med å lage en ny kommuneplan. Den er kommunens viktigste plan, og den legger føringer for hvilke mål administrasjonen og politikerne skal jobbe for å nå de neste 12 årene. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi skal behandles i juni. Du finner det her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 27.06.2023