PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

215 flere innbyggere i 2020!

Oppdaterte befolkningstall fra SSB viser en befolkningsvekst på 1,15 % eller 215 personer for Aurskog-Høland kommune i 2020.

I slutten av februar kom oppdaterte befolkningstall fra SSB (Statistisk sentralbyrå). Tallene viser en fortsatt jevn befolkningsvekst som i hovedsak kommer av at flere flytter inn i kommunen enn de som flytter ut. I 2020 flyttet 999 personer inn i kommunen, mens 794 flyttet ut.

 

Aurskog-Høland har også et fødselsoverskudd, dvs. at det er flere som blir født enn som dør. I 2020 ble det født 157 personer med bosted i Aurskog-Høland, mens 147 personer døde.

 

Kommunen har hatt en positiv befolkningsvekst i over ti år. Gjennomsnittlig vekst den siste ti års perioden har vært 1,46%. 2018 hadde den laveste befolkningsveksten på 0,59%. Veksten i 2019 og 2020 har vært på det doble. Veksten er likevel lavere enn den årlige befolkningsveksten på 2% som er vedtatt i kommuneplanen for Aurskog-Høland 2018-2028.

 

«De nye befolkningstallene viser at vi er en kommune i vekst. 358 flere har valgt å flytte til Aurskog-Høland i 2020 enn i 2019. Det tyder på at flere har fått øynene opp for kvalitetene ved å bo landlig, men likevel sentralt. Økt befolkning gir ekstra inspirasjon til kommunens arbeid med attraktive og gode tjenestetilbud til befolkningen.» sier kommunedirektør Inger Hegna.

 

Befolkningsutvikling og prognose skolekrets  

 

Forfattere: Else Marie Moltzau Stuenæs og Vegard Gulli

Sist endret: 10.03.2021