PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

30 personer fikk fritak fra eiendomsskatten

For første gang kunne innbyggere i Aurskog-Høland søke om fritak fra eiendomsskatten. Tiltaket er et bidrag i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter. 75 personer søkte og 30 fikk innvilget søknaden.

– Dette er en del av folkehelsearbeidet og et godt målrettet tiltak for å utjevne de sosiale ulikhetene i kommunen, sier Anne Mette Brustuen, folkehelsekoordinator i kommunen.

På forsommeren kunne personer med lav inntekt søke om midlertidig fritak fra eiendomsskatten i år. Søkerne kunne ikke ha mer i inntekt enn tre ganger grunnbeløpet for husstanden.

Ulike søkere

– Vi så på bruttoinntekt fra i fjor. For å søke om fritak i 2023, må bruttoinntekten for husstanden ha vært på 334 431 kroner eller lavere i 2022. I tillegg kunne man ikke ha formue som lett kan omsettes, altså det som kalles likvid formue, forklarer Brustuen.

Både minstepensjonister og familier søkte. De som fikk fritak, fikk fritak for hele 2023. 

Årsaken til at flere søkere fikk avslag var at de hadde enten mer enn tre ganger grunnbeløpet i inntekt eller mer enn grunnbeløpet i likvid formue, som for eksempel aksjer eller penger i banken. 

Ny søknadsfrist 

Innbygger kan søke om skattefritak for andre termin.

Søknadsfrist for 2. termin er 1. november, og gjelder da cirka halve beløpet.

Det er slik at de som ønsker fritak for eiendomsskatten må søke hvert år. Blir det endringer i din inntekt og/eller formue, slik at du havner innenfor retningslinjene til ordningen, så er det muligheter for å søke utenom fristen.  

Du finner søknadsskjema på kommunens hjemmeside:  Søknad om fritak fra eiendomsskatt for personer med lav inntekt - ahk (skjema.no)

I kommunestyremøte den 27. mars 2023 ble det vedtatt en ordning for å kunne søke om midlertidig fritak av eiendomsskatt for personer med lav inntekt. Denne ordningen skal fortsette med, og innbyggerne det gjelder må søke om fritak hvert år. Beløpet reguleres i samsvar med grunnbeløpet hvert år.  

 

Mer om hvordan man søker finner du her: Aurskog-Høland kommune - Søk fritak fra eiendomsskatten (ahk.no)

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 29.08.2023