PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gjenbrukskunst: Sparebankstiftelsen DNB støtter kunstprosjekt for barn og ung Ronja Allum(AHk), Elin Solberg(DNB), Anne Kirsti Johnsen(AHk) og Synnøve Bjørke(ROAF)

550 000 kroner til gjenbrukskunst - Barnas kunstleirplass og skulptursti

Aurskog-Høland kommune får 550 000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til planlegging, produksjon og montering av kunstinstallasjoner. Kunstinstallasjonene skal lages i samarbeid med barn og ungdommer i kommunen.

GJENBRUKSKUNST: Sparebankstiftelsen DNB støtter kunstprosjekt for barn og unge. I bildet: Ronja Allum(AHk), Elin Solberg(DNB), Anne Kirsti Johnsen(AHk) og Synnøve Bjørke(ROAF).

– Vi skal ha et kunstprosjekt med flere kunstworkshoper for barn og ungdom. De skal bruke gjenbruksmaterialer til å lage en kunstleirplass og skulptursti, hvor man kan gå på skattejakt blant skulpturer, forteller Ronja Allum, som er ansatt i kulturskolen og kunstnerisk konsulent for prosjektet.   

Prosjektet om å lage kunst av gjenbruksmaterialer er et samarbeid mellom kommunen og Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF).

En sirkulær og uendelig historie

Kunstprosjektet har fått navnet «Den uendelige historie». Tittelen er hentet fra Michael Endes kjente barnebok. Den spiller både på barns fantasi og på at vårt forbruk av materialer må forandres og bli en historie om gjenbruk. En sirkulær og uendelig historie.  

– Målet er å lage kunst av kortreiste gjenbruksmaterialer i det offentlig rom, og å inspirere store og små til å lage ting selv. Vi skal lage kunst for og med lokale barn og unge i samarbeid med engasjerte kunstnere og frivillige, forteller Anne Kirsti Johnsen, konstituert kommunedirektør og kommunalsjef for Kultur og medvirkning. 

Kommunens visjoner er Muligheter, miljø og mangfold. Dette innebærer at vi skal velge grønt først og ha søkelys på tidlig innsats og forebygging av utenforskap. Kunst og kultur er en essensiell del av arbeidet med å skape tilhørighet, hverdagsglede og mestring. Første kunstleirplass og skulptursti skal være i Stasjonsparken på Bjørkelangen. 

Kunst for alle

– Vi har ikke mye offentlig tilgjengelig kunst i vår kommune. Med dette prosjektet ønsker vi å gi kunst for alle en mer sentral plass. Prosjektet er en del av vårt arbeid med for å bedre barn og unges fysiske og psykiske folkehelse i hverdagen, sier Allum. 

Et større mål med prosjektet er å være et pilotprosjekt for lignende kunstprosjekter for barn og unge med gjenbruk som tema. Det kan med tiden bygges et nettverk av kunstleirplasser og skulpturstier. 

– Vi vil skape engasjerende kunstopplevelser som kan gi kunnskap om gjenbruk, som er av og for neste generasjon. Det kan bety noe og utgjøre en forskjell, og på sikt kan det bli et helt nettverk av slike kunstverk. Da kan det bli en reiseopplevelse og vi kan lage nye møteplasser, sier Allum. 

Allerede neste helg kan barn og unge delta i en kunstworkshop på Sammenfestivalen på Løken.

diplom

 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 14.04.2023