PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aksjon ungskogpleie

Aksjon økt ungskogpleie i Aurskog-Høland 2022. Fra skogbrukets rentemidler er det satt av 100 000 kroner til å fremme økt ungskogpleie i Aurskog-Høland.

Midlene skal benyttes til oppsøkende virksomhet retta mot skogeiere med mål om å få utført ungskogpleie.

Utvalg av skogeiere som oppsøkes skal avklares med og skje i samråd med Aurskog-Høland kommune. Det forutsettes dialog med kommunen underveis i prosjektet. Ved ønske om fravik fra avtalt utvalg skal dette avklares på forhånd.

Tildelte midler skal benyttes til ekstra ressurser som settes inn i forbindelse med oppsøkende virksomhet.

Aktører som kan utføre og avtalefeste ungskogpleieoppdrag vil prioriteres ved tildeling av midler.

I søknaden skal det gis en beskrivelse av målsetting og hvordan det søkes oppnådd. Gode prosjekter vil prioriteres.

Rapport med hvem som er kontaktet samt oppdragsavtaler skal fremlegges sammen med dokumenterte kostnader før utbetaling foretas. Utbetalingen kan avkortes hvis fremlagte kostnader ikke er i henhold til kriterier for tildeling av midler.

Frist for rapportering er 15.11.2022.

Søknadsfrist: 1. mai 2022.

Send søknad til postmottak@ahk.no. Merkes «Aksjon økt ungskogpleie». 

Sist endret: 12.04.2022