PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aurskog-Høland er trafikksikker kommune!

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk erklærte tirsdag at Aurskog-Høland tilfredsstiller kriteriene, og er nå godkjent som trafikksikker kommune.

Hva er Trafikksikker kommune? 

Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk. Kriteriene for godkjenningsordningen tar utgangspunkt i lover og forskrifter kommunen er pålagt å følge, og bidrar til systematisering av trafikksikkerhetsarbeidet. Ifølge Trygg Trafikk er trafikksikker kommune et kvalitetsstempel som viser at kommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner. Ordningen innebærer med andre ord ikke at kommunen er trafikksikker, men at kommunen har gode rutiner og planer for å håndtere trafikksikkerhetsarbeidet.   

Stolt ordfører  

– Jeg er stolt over at Aurskog-Høland kommune er godkjent som trafikksikker kommune. Vi har fått på plass rutiner og planer som skal sikre trafikksikkerhetsarbeidet framover. Nå må vi sette søkelyset på det praktiske arbeidet. Det viktigste er at innbyggerne opplever at det er trygt å ferdes i trafikken, og det gjelder både for små og store trafikanter. Her er det fortsatt en del å ta tak i, sier ordfører Gudbrand Kvaal.

Siden 2019 har Aurskog-Høland kommune jobbet med planer og rutiner for å bli godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune. Arbeidet er omfattende og inkluderer alle sektorer og enheter i kommunen. Noen eksempler:  

  • Kommunens barnehager og skoler har revidert sine retningslinjer for turer, regler for kjøring og parkering i forbindelse med henting/levering, i samarbeid med foresatte og SU/FAU   
  • Eksisterende rutiner for snørydding, sikring ved byggeområder, håndtering av innspill til trafikksikkerhetstiltak samt prioritering av disse er skriftliggjort   
  • Helsestasjonen har dokumentert hvordan trafikksikkerhet tas opp i møte med foreldre og barn.   
  • Trafikksikkerhet er innarbeidet i regler for reiser og transport i kommunens regi og ved kjøp av transporttjenester.   

 

Fortsatt fokus på trafikksikkerhet  

– Denne godkjenningen skal ikke være en hvilepute for oss. Vi skal fortsatt arbeide med trafikksikkerhet og det er gode planer for dette arbeidet framover. Det gjelder både hvordan vi skal ivareta innbyggerne våre, men også hvordan ansatte i kommunen skal være gode forbilder, sier kommunedirektør Inger Hegna.  

Aurskog-Høland skal arbeide videre med trafikksikkerhet gjennom å utarbeide en mobilitetsstrategi der trafikksikkerheten er et viktig tema. Vi skal vektlegge hensynet til fotgjengere og syklister i reguleringsplanarbeidet. For å få oppdatert og bedre kunnskap om hvordan barn og unge beveger seg i nærmiljøet, skal det i høst gjennomføres  barnetråkk i flere av kommunens tettsteder. Barnetråkk er en kartlegging av hvordan barn beveger seg i nærområdet på vei til skole, fritidsaktiviteter, sammen med venner og så videre.

– Barnetråkk gir kunnskap om barn og unges bevegelsesmønster og det trenger vi for å ivareta barnas behov i planleggingsprosesser, og for å skape levende og vitale tettsteder der barn kan bevege seg fritt. Aktiv bruk av  grøntområder og lekeplasser ute i nærområdet skaper trivsel og bedrer folkehelsen for mange grupper i vår lokalsamfunn. Barnetråkk er også en demokratiopplæring der barn og unge kan medvirke i politiske beslutningsprosesser, avslutter Hegna. 

Forfatter: Else Marie Moltzau Stuenæs

Sist endret: 09.09.2021