PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bålforbud: Ikke tenn bål eller brenn bråte nå

Nå gjelder det generelle bålforbudet. Vi minner om at det nå er forbud mot å gjøre opp ild og grill, inkludert engangsgrill og bålpanne, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

– Det er veldig tørt i skogene våre om dagen, så vi ber om at dere viser stor forsiktighet, sier Jan-Ivar Jenssen, beredskapskoordinator i Aurskog-Høland kommune.  

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Dette innebærer bålforbudet:

  • Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
  • Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
  • Det er likevel tillatt å gjøre opp ild så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Vær klar over at tidlig på våren, før nytt gress blir grønt, er fjorårets gress svært tørt og lett antennelig.

Ved bråtebrenning og brenning av hageavfall, må du kontakte forurensningsmyndigheten i kommunen. Det er forurensningsloven som gjelder for denne type brenning.

Sankthansbål, bråtebrann og andre bål på innmark må meldes til brannvesenet. For annen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark, i perioden 15. april til 15. september, må du sende inn søknad til brannvesenet.

Du har ansvaret

Det er hver enkelt som må vurdere om det er trygt å gjøre opp ild. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Hvis du ved uaktsomhet forårsaker brann kan du bli erstatningsansvarlig eller få en bot.

I forebyggende forskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Bål2.jpg

Foto: Bilde fra Løken i mars i fjor. Da brant det cirka 200 - 300 kvadratmeter, og da brannen var slokket fant brannvesenet restene av et kaffebål, uten at man kan si noe om dette var årsaken til skogbrannen.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.05.2023