PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli med og lag kommunens kulturstrategi!

Er du opptatt av kultur og utvikling av kulturlivet i kommunen? Da trenger vi din hjelp. Nå kan du bidra i arbeidet med å utarbeide kommunens første kulturstrategi. Kommunen skal opprette et oppgaveutvalg for utarbeidelse av kulturstrategien. Utvalget skal være sammensatt av innbyggere og folkevalgte. Les mer og meld deg på her!

– Hensikten med utvalget er at innbyggere og politikere sammen skal få anledning til å diskutere og finne aktuelle løsninger på ulike tema, før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle behandlingen av saken, sier utvalgets leder Dag-Ivar Høisveen.

Kulturstrategien skal bygges på kommunens verdier; tillit, åpenhet og samhandling, og den skal gi føringer for politiske og administrative prioriteringer og satsinger. Kulturstrategien skal sikre forståelse for kulturens plass i lokalsamfunnet, og hvordan ulike aktører skal jobbe sammen om å ta vare på og videreutvikle kulturlivet. Strategien skal bidra til bredde, aktivitet, inkludering, gi mulighet for utfoldelse og utvikling samt klare og hensiktsmessige rammebetingelser for frivillighet og kulturaktiviteter.

Utvalget starter sitt arbeid i november i år, og skal avlegge sin rapport til kommunestyret i juni 2022. Det gis møtegodtgjørelse, og utvalget rapporterer til kommunestyret.

Slik velges medlemmene

Vi har behov for seks medlemmer til utvalget i tillegg til medlemmene kommunestyret har oppnevnt:

 • Dag-Ivar Høisveen (leder av utvalget)
 • Anne Jordhus Lier (nestleder av utvalget)
 • Tone Vestreng Solberg
 • Tove Hønsen Johansen

Aurskog-Høland kulturråd er representert ved Christine Eriksrud. Resten av medlemmene velges ut etter følgende kompetanseprofil:

 • Tre medlemmer som er aktive i lag og foreninger hvorav ett er under 20 år
 • Ett medlem som er kulturaktør
 • Ett medlemmer som ikke er aktiv i lag og foreninger
 • Ett av medlemmene bør ha ikke-etnisk norsk bakgrunn. Det er behov for deltakere som representerer mangfoldet, og som er bosatt i ulike deler av kommunen.

Oppgaveutvalgets oppgaver

 • Kartlegge dagens kulturaktører og tilbud og rammevilkårene knyttet til disse
 • Foreslå retning og prioritering for fremtidig kulturpolitikk og satsninger
 • Foreslå hvordan innbyggerne som brukere av kulturtilbud kan være med på å påvirke og drive utviklingen av disse og nye tilbud

Meld deg på!

Ønsker du å være med på dette, send inn din søknad til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller postmottak@ahk.no med en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta.

Har du spørsmål? Kontakt utvalgets leder Dag-Ivar Høisveen på telefon 95192496.

Sist endret: 04.10.2021