PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bremser videre gjenåpning

Regjeringen bremser åpningen av Norge og strammer til for å beholde kontrollen på smittespredningen. Nye råd finner du her.

Bremser videre gjenåpning - regjeringen.no.pdf

Slik smittesituasjonen er nå, kan ikke regjeringen åpne for mere enn 200
personer på arrangementer, eller kamper og cuper i breddeidretten for voksne.

Regjeringen innfører også et nasjonalt forbud mot åpne serveringsteder med
alkohol etter midnatt. Forbudet gjelder fra lørdag 8. august.Det innføres nasjonal skjenkestopp klokken 24.00. Forbudet gjelder fra lørdag 8. august..

Nye anbefalinger om hjemmekontor og kollektivtransport

Antall passasjerer i kollektivtransporten i rushtiden må reduseres i forhold til
normalsituasjonen for at det skal være trygt for de som må bruke
kollektivtransport på det tidspunktet.

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for bruk av hjemmekontor 2-3
dager per uke for alle som har mulighet til det. Det anbefales forskjøvet
arbeidstid for alle ansatte som ikke må være på jobb til normaltid, og som ikkehar barn i skolepliktig alder eller barnehage. Møter kan holdes elektronisk. Hjemmekontordager bør spres jevnt utover de forskjellige dagene i uken.

Reiser til utlandet

Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land. Helsedirektoratet arbeider nå med hvordan en kan etablere sentre for koronatesting på utvalgte yplasser, grenseoverganger og havner.

Endringer i reiseråd fra 8. august - FHI.pdf

Anbefaling om munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land - FHI.pdf

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge - FHI_070820.pdf

Bruk av munnbind

Reisende som ankommer fra røde land skal ha på munnbind når de kommer til Norge og er på vei hjem i karantene, og det er fare for å møte andre.

En anbefaling om bruk av munnbind i enkelte situasjoner i Norge vil ikke kunne erstatte de generelle kravene om å holde minst én meters avstand, vaske hendene ofte og være hjemme hvis du er syk.

 

 

Sist endret: 07.08.2020