PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sansemotorikk, inkludering og lek

Vi opplever verden rundt oss ved hjelp av sansene våre alle sammen, og de yngste barna bruker hele kroppen i sin utforskning. Hvordan kan vi bruke sansemotoriske aktiviteter for å skape et inkluderende miljø for de yngste barna?

– Barnehagen skal legge til rette for at barn inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetniniger, sier Hilde Torre, som er virksomhetsleder for Burholtoppen barnehage.

Felles undring

Barna på Tyttebærtua opplever glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer og utvikler kroppsbeherskelse og koordinasjon gjennom kroppslige utfordringer. De bruker synet for å utforske hvordan lyset kan brukes og hvordan farger skapes, og hvordan ulike materialer kan kjennes ut.

– Felles undring, samtaler og uforskning gir ungene verdifulle innspill til innhold i lek og aktiviteter. Personalet bruker dette bevisst for å legge til rette for et inkluderende miljø der ungene er trygge på hverandre og kan glede seg over andres opplevelser, og hjelpe hverandre på veien. Dette krever oppmerksomme voksne som støtter og hjelper ved behov, og roser og oppmuntrer underveis, sier Torre. 

Spennede hinderløype

En hinderløype kan legge til rette både for allside erfaringer med hele kroppen, og kunsten å inkludere hverandre i køen og vente på tur. De ser spent på om barnet foran kommer seg over hindringen med hjelp fra en støttende voksen.

Hinderløype med støtte og veiledning av voksen.jpg

BRUKER HELE KROPPEN: Barna ser spent på om vennen kommer seg over hindringen med hjelp fra en støttende voksen.

Hinderløype.jpg

KAN JEG GÅ INN HER: Passer et barn inni dette hullet tro? Hvor stor er kroppen min egentlig?

Sanserom.jpg

HVA SER DU: Ungene inkludere hverandre ved å vente på tur, høre på hverandre når de forteller hva de ser og akseptere at ikke alle ser det samme.

Taktil sans og skaperglede.jpg

SMÅ KUNSTNERE: Kunstverk og forskjellinge uttrykksformer av små kunstnere som samarbeider - sansestimulering og forskjellige uttrykksformer

Sist endret: 20.01.2021