PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bufetat flytter inn i Riserveien 40

Lierfoss ungdoms- og familiesenter i Bufetat, region øst, skal utvide sitt tilbud med en avdeling i kommunens lokaler i Riserveien 40 på Aursmoen. Den nye avdelingen vil ha plass til fire ungdommer i alderen 13-18 år, og cirka 15 ansatte vil ha sin arbeidsplass i Riserveien.

Riserveien 40 er et kommunalt bygg som ligger rett sør for Aurskog Sykehjem. Bygningen er oppført i 2005 til bruk for yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunen har benyttet bygget til dette formålet siden det ble oppført, men når Myrvang sto ferdig i 2019 flyttet de kommunale tjenestene ut. Bygget har i den senere tid stått delvis ubenyttet, men i perioder har det blitt brukt til spesielle behov for tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I forbindelse med Lierfoss ungdoms- og familiesenter utvidelsesbehov ble bygget foreslått som et alternativ. Etter en grundig vurdering av saken ble det besluttet at Bufetat ved Lierfoss ungdoms- og familiesenter blir leietakere i bygget.

Kommunen har i samarbeid med Bufetat gjort noen mindre tilpasninger i bygget som nå straks er klart til å tas i bruk.

Lierfoss ungdoms- og familiesenter vil etter utvidelsen ha totalt fem avdelinger med plass til 14 ungdommer og cirka 50 ansatte. Lierfoss har lange tradisjoner i kommunen og enhetsleder Haakon Cederkvist sier han er svært glad for det gode samarbeidet med Aurskog - Høland kommune gjennom mange år.

– Vi vet at ungdommene og de ansatte vil sette pris på nærheten til et positivt lokalmiljø med gode skoler, helsetjenester og aktivitetstilbud. Bygget vil være svært godt tilpasset de ansatte og ungdommenes behov, og vi vil kunne gi et godt og fleksibelt tilbud til ungdommene som skal bo der, sier Cederkvist.

Lierfoss ungdoms – og familiesenter er en omsorgsinstitusjon. Det er den «vanligste» institusjonstypen i Norge. Bakgrunnen for at noen barn og ungdommer bor på en slik institusjon, er at omsorgen hjemme ikke er god nok. I noen tilfeller har hjemkommunen tatt over omsorgsansvaret på vegne av foreldrene. For andre skjer plasseringen etter avtale og i samarbeid med familien og den unge.

– En omsorgsinstitusjon har det samme ansvaret som alle foreldre har til sine barn. Det handler om å gi ungdommene en seng å sove i, mat, klær, mulighet til å prate med trygge voksne, hjelp med lekser og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. De trenger omsorg og trygge rammer. Ungdommene bor om lag ett år på institusjonen for å få ro og stabilitet. De får hjelp til å sortere tanker og følelser og institusjonen jobber sammen med ungdommens familie, nettverk og kommunale tjenester som skole, helsetjenester og fritidstilbud, sier Haakon Cederkvist.​​​​​​​

Dersom noen ønsker mere informasjon om virksomheten i Riserveien 40 kan man få det ved å henvende seg til Aurskog-Høland kommune eller virksomhetsleder på Lierfoss ungdoms- og familiesenter, Haakon Cederkvist.

Forfatter: Jahn Arvid Svendsen

Sist endret: 22.09.2021