PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Burholtoppen på tur: - Se det flotte nærmiljøet vårt!

Barnehagene i kommunen vår har fokus på barns utvikling gjennom omsorg, lek, læring og danning. Burholtoppen barnehage på Bjørkelangen bruker det flotte nærmiljøet for alt det er verdt. Bli med på tur og se de flotte bildene!

– Barnehagen ligger på toppen av et boligfelt, og vi har turmuligheter både helt nær barnehagen og noe litt lenger unna. Slalombakken og jordene rundt barnehagen er gode lekeplasser når det er vinter og snø, sier Hilde Torre, styrer i Burholtoppen barnehage.

Burholtoppen bruker værmeldingen flittig for å finne de beste dagene, og bruker disse dagene godt.

– Når det er mindre snø setter gjerne noen barn seg et mål om å komme til toppen av slalombakken – og det målet nås! sier Torre.

Allsidig lek og mestring

I skogen bak barnehagen har de hatt en turplass i mange år, som gir muligheter for allsidig lek og mestring i andre omgivelser enn barnehagens eget uteområde.

– Vår og sommer bruker vi kunstgressbanen innimellom. De eldre ungene besøker også skoleområdet, kirken, biblioteket, brannstasjonen og sentrum av Bjørkelangen i løpet av året, sier Torre.

burholtoppen barnehage (9).jpg

Ut på tur: I skogen bak barnehagen har barnehagen hatt en turplass i mange år, som gir muligheter for allsidig lek i andre omgivelser enn barnehagens eget uteområde.

burholtoppen barnehage (5).jpg

Peker mot toppen: Nærmiljøet gir gode muligheter for både lek og mestring. 

burholtoppen barnehage (6).jpg

Skogen i nærheten: De flotte omgivelsene gir barna anledning for undring og opplevelser gjennom hele året. 

Undring og opplevelser

De flotte omgivelsene gir barna anledning for undring og opplevelser gjennom hele året. 

– Med barnehagens beliggenhet har vi mulighet til å tilby varierte opplevelser for alle ungene. Barn er opptatt av det som skjer her og nå, og er nysgjerrige. De undrer seg over alt de ser, hører, føler, smaker og lukter – og jo flere opplevelser vi legger til rette for der de er, jo flere erfaringer får de om sitt eget nærmiljø, sier Torre.

Det er ikke lenge til barna skal gå eller sykle til skolen. Barnehagen har barn fra cirka 1 til 6 år som trenger ulike utfordringer.

– Når vi har et nærmiljø som kan by på mye variasjon kan vi tilpasse det til den gjengen som skal ut på tur. For de aller yngste holder det fint med en tur til skogen rett utafor gjerdet for å se hva som finnes på skogbunnen, mens de eldre gjerne går en lenger tur for å se hvor skolen er, samtidig som de øver på hvordan man ferdes i trafikken, sier Torre.

Turglede

Barnehagen jobber for at barna skal oppleve glede ved å være på tur, uavhengig av hvor turen går.

– Hva som gjør det gøy for barn å gå på tur er ulikt, men etter hvert kjenner vi ungene og har en formening om hva de ønsker seg på tur. Det er også viktig for oss å høre hvor ungene har lyst til at turen skal gå . Vi ser at vær og klær kan ha en avgjørende faktor for opplevelsen av å være på tur, og det å være ute ellers. En annen avgjørende faktor er sikkerhet på tur. Vi vurderer alltid hvor mange voksne vi må være med på turen for at det skal være forsvarlig å gå. Dette varierer ut fra alder på ungene, gruppedynamikk og hvor vi skal. Når vi tenker at de avgjørende faktorene overskygger turgleden og/eller sikkerheten, kan vi velge å heller være ute i barnehagen slik at de som har behov for å gå inn får det, og at det er nok voksne til stede.

Det å gå på tur er en av mange arbeidsmåter for å innfri forventningene i Rammeplanen. Derfor får også turbegrepet en utvida betydning i barnehagen.

– For oss er tur både å gå i skogen, men også til andre steder i nærmiljøet – eller en busstur til Bygdetunet på Hemnes eller en fotballcup på Aurskog. Vi er på tur med eller uten matpakke, og av og til lager vi mat på bål. Vi bruker også turer i nærmiljøet til å jobbe med trafikksikkerhet, sier Torre.

Se de flotte bildene under!

burholtoppen barnehage (2).jpg

Mestring: Beliggenheten gir mulighet for varierte opplevelser for alle ungene. 

burholtoppen barnehage (4).jpg

Akebakke: Det flotte nærmiljøet gir gode muligheter for lek.

burholtoppen barnehage (11).jpg

På toppen!: Når det er mindre snø setter gjerne noen barn seg et mål om å komme til toppen av slalombakken – og det målet nås.

Si din mening: Ny barnehage- og skolebruksplan

Hvilke skoler skal vi ha i årene som kommer? Bør ungdomsskolen være på Hemnes eller på Løken? Bør Haneborg skole legges ned? Ny barnehage- og skolebruksplan er nå ute på høring. Planen skal gi barn og elever gode, fremtidsrettede pedagogiske tilbud i nye eller oppgraderte, tidsriktige lokaler som er tilpasset kapasitetsbehovet i de ulike områdene i kommunen. Den skal sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn.  

Sist endret: 05.04.2022