PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opphever totalforbud: Det generelle bålforbudet gjelder igjen

Totalforbudet mot ild er nå opphevet i vår kommune, og det er igjen det generelle bålforbudet som gjelder. Vi minner om at det fortsatt er forbud mot å gjøre opp ild og grill, inkludert engangsgrill og bålpanne, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Mer informasjon om det generelle bålforbudet, og hva som gjelder nå, finner du her.

Det har den siste tiden vært svært stor skogbrannfare på Nedre Romerike og Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) vedtok derfor 4. mai en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild i sine kommuner. Forskriften forbød også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. 

–  NRBR har i dag opphevet totalforbudet, og det betyr at det vanlige, generelle bålforbudet inntrer. Publikum må holde seg oppdatert på hva som gjelder i det området hvor de oppholder seg sommeren igjennom, for et liknende forbud kan bli gjeninnført hvis skogbrannfaren igjen øker, sier Linda Stuvland, fagleder informasjon i NRBR.

Det generelle bålforbudet gjelder igjen i vår kommune. Det betyr at du nå kan benytte deg av de faste, godkjente bålplassene. Det generelle bålforbudet gjelder over hele landet i perioden 15. april til 15. september, og innebærer forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark.

Dette gjelder nå:

  • Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
  • Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
  • Det er likevel tillatt å gjøre dette uten tillatelse så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Du er alltid ansvarlig

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.05.2022