PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det grønne skiftet innen kjøretøy

Nå er vi godt i gang med det grønne skiftet innen kjøretøy. I 2016 fikk vi vår første batterielbil siden Think på 1990-tallet, og nå har vi bestilt batterielbiler for hjemmesykepleien.

I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn, og på veien dit skal Aurskog-Høland kommune bidra slik at klimagassutslippene går ned betraktelig. Innen 2030 vi satt oss som mål å redusere klimagassutslippene betydelig. Det betyr blant annet å slutte og bruke fossil energi. Vi har slutta å bruke fossilt brensel til oppvarming. Vi starter nå prosessen med å slutte og bruke kjøretøy som bruker fossilt drivstoff.

– Når det gjelder å ta det grønne skiftet innen transport, så gjør Aurskog-Høland dette «steg for steg», sier Ole-Christian Østreng, miljørådgiver i Aurskog-Høland kommune.

  • I 2015 startet for alvor det systematiske arbeidet. Et innledende kurs om batterielbiler og lading ble holdt for kommunen og næringsliv, og det ble laget en utredning om lading og hvordan dette kunne tilrettelegges for i Aurskog-Høland kommune.
  • I 2016 anskaffet vi oss vår første batterielbil i kommunal tjeneste siden vi på 1990-tallet hadde noen Think. De første ladeuttakene ble også etablert ved Rådhuset i 2016.
  • Vi har flere batterielbiler i vår bilpark. Både rådhuset, renhold, Kommunalteknisk drift og helsesektoren har batterielbiler.
  • I 2017 – 2018 fikk Aurskog-Høland kommune sine to første hurtigladestasjoner på Bjørkelangen og Løken.
  • I tida 2018 – 2020 er det etablert mange normalladestasjoner ved kommunale bygg, og kommunen har selv anskaffet fire nye batterielbiler til blant annet kommunalteknisk drift og renhold. I tillegg er det nylig satt i bestilling batterielbiler for at hjemmesykepleien i Aurskog-Høland skal kjøre utslippsfritt.

– Aurskog-Høland kommune har tatt viktige og riktige steg de siste fem årene. Og – vi vil fortsette!, sier Ole-Christian Østreng. 

Her kan du lade batterielbilen din. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 03.07.2020