PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Utbygging på Hemnes, strandsone og korona

Mandag var det formannskapsmøte i Aurskog-Høland kommune. Bygging i strandsonen og fradeling av tomt sto på sakskartet denne gangen, og det ble diskusjon om bygging på Hemnes. Sa politikerne ja eller nei til firemannsbolig i Tårnveien? Svaret får du her. I tillegg fikk politikerne en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Møtet ble filmet, så du kan se diskusjonen her!

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Bygging på Hemnes

Formannskapet behandlet blant annet søknad om å få bygge firemannspolig med parkeringskjeller i Tårnveien på Hemnes. Søker ønsker å rive enebolig og garasje, og bygge firemannsbolig i stedet. Det bryter med reguleringsplanen for Pengeåsen, Nattravnlia og Bråte, som fastsetter at det kan oppføres eneboliger eller tomannsboliger, og at maksimal gesimshøyde er 5 meter. Kommunedirektøren anbefalte at politikerne avslår søknaden. Politikerne var delt i saken.

Søker begrunner sin dispensasjonssøknad med at det er mangel på boligtomter på Hemnes, at utbyggingen vil imøtekomme etterspørselen i markedet for mindre enheter, og at boliger som dette er naturlig å plassere i sentrumsnære områder med nærhet til offentlig transport, butikker, barnehage og skole. Arbeiderpartiets Steinar Ottesen tok til orde for å godkjenne prosjektet.

– Dette prosjektet er viktig for utviklingen av Hemnes, det ligger nær kollektivaksen, og bidrar til fortetting av sentrum. I 2021 kan det forventes at eldre byggefelt endres for å tilpasses fremtidens behov, sier Ottesen. 

Han fikk imidlertid ikke flertallet med seg, og forslaget falt mot to stemmer.

– Vi har en reguleringsplan og hvis man skal gjøre tydelige endringer i forhold til en plan, bør man se på hele området. Hvorfor vedtar vi planer hvis vi bare hiver dem til side. Hvis vi skal definere om dette feltet bør vi se på hele planen, og ikke vedta dispensasjoner i enkeltsaker, sier Arnfinn Wennemo (KrF). 

Hele diskusjonen ser du her.

Byggeforbud i 100-metersbeltet

Politikerne skal blant annet behandle søknad om dispensasjon fra kommuneplanens byggeforbud i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag for oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig ved Mjermen. Søknaden gjelder oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig.

Kommunedirektøren finner ikke grunnlag for å innvilge dispensasjonssøknaden. Hva politikerne vedtok kan du se her.

Koronasituasjonen i vår kommune

Formannskapet fikk en orientering om koronasituasjonen i vår kommune nå. Det er fortsatt vekst i antall smittede i kommunen. 14-dagers insidens er nå på 1047, hvilket er det høyeste antall siden pandemiens start. Det er nå 90 personer i hjemmeisolasjon i vår kommune, og 2 i karantene.

– Så høyt har vi aldri vært. Men vi har en høy vaksinasjonsgrad. Utfordringen er at med karantenebestemmelsene men også at folk skal holde seg hjemme med barn gjør at vi har en del sykefravær. Vi balanserer akkurat sånn at det går, men det er skjørt og det er det alle kommuner. Vi følger det tett, og har møter i administrativt beredskapsgruppe, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Kommunedirektøren fortalte om varsel fra regjeringen om nye restriksjoner, særlig i forhold til dette med nærkontakter. Disse ble offentliggjort etter at kommunestyret var avsluttet. De nye reglene kan du lese om her. 

– Det er mulig å se en ende på det, men akkurat nå er vi ikke der. De som smittes hos oss er i hovedsak voksne. Vi har hatt noen utbrudd på skoler, men klarer å slå ned disse ganske hurtig, sier kommunedirektøren. 

Hele orienteringen ser du her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

 • Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen -
  Fradeling av boligtomt fra 167/30 og 167/34 -
  Sommerfjøshaugen
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring
  av firemannsbolig på eiendom 120/88 
 • Søknad om rivning av deler av driftsbygning på eiendom
  193/3 
 • Søknad om riving og gjenoppføring av driftsbygning registrert
  i kulturminneplanen - eiendom 128/1

Hele sakslisten finner du her.

Du kan se diskusjonen og orienteringene her.

Koronasituasjonen i vår kommune nå

Hvilket risikonivå er vi på, hvordan er smittetrykket, hvor er det mest smitte, og hvordan organiseres vaksineringen i vår kommune nå? Kommunedirektøren orienterte formannskapet om koronasituasjonen i vår kommune, og du kan se hele orienteringen her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

 • Tilskudd fra ulvefondet - lokal ulvejakt
 • Erverv av eiendom gnr. 192, bnr. 640 - Aurveien 29
 • Salg av Setskogveien 67
 • Sambruksbygg for skole, kirke og trossamfunn

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 20.12.2021