PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Omsorgsboliger, økonomi og gode liv i egne hjem

Hvordan er pengene blitt brukt i månedene som gikk? Hvordan har koronapandemien påvirket, og hva må justeres? I kommunestyret ble tertialrapporten behandlet. I tillegg sto tildeling av omsorgsboliger på planen, og hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem? Møtet ble sendt direkte på Kommune-TV, så du kan se svarene her.

Det første kommunestyret denne høsten gikk av stabelen mandag 25. oktober, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her

Tertialrapport

Politikerne behandlet tertialrapport for 2. halvår 2020. Tertialrapporten forteller om kommunens drift og tjenesteområder for perioden mai til og med august. Rapporten sier noe om:

 • Hvordan pengene er blitt brukt så langt i år.
 • Hvordan kommunen har jobbet i månedene som har gått.
 • Utvikling og utfordringer, utvalgte resultater og viktige begivenheter.
 • I tillegg forteller rapporten om økonomistatus i forhold til vedtatte budsjetter, og kommer med eventuelle forslag til justeringer det vil være behov for det.

– Driften i mai-august har som i første tertial vært preget av den pågående pandemien. Av den årsak er det rapportert om ekstra utgifter på til sammen 9,3 millioner kroner, og det forslåes at sektorene får dekket disse kostnadene. Kompensert for disse ekstra utgiftene viser prognosen for sektorene/stabene et totalt overforbruk på 2 millioner kroner, sier kommunedikretøren i sitt saksfremlegg.

Debatten rundt saken kan du se her.

Gode liv i egne hjem

Kommunestyret fikk en presentasjon fra oppgaveutvalget Gode liv i egne hjem. Innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester øker og blir stadig mer sammensatt. Eldre har ofte mange sykdommer samtidig, og antall innbyggere over 80 år er sterkt økende i vår kommune. Antall personer med demenssykdom må forventes å øke når flere innbyggere når høy alder.

Hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem? Hvilke tjenester bør vi utvikle i den nederste halvdel av innsatstrappa? Hva kan kommunen gjøre, hva kan brukere og pårørende bidra med, hva kan frivilligheten og næringslivet bidra med?

Utvalget presenterte blant annet følgende forslag til tiltak:

 • Kartleggingsteam.
 • Helsestasjon for eldre.
 • Ansette aktivitør/kulturvert på hver omsorgsbolig.
 • Digitalt lavterskeltilbud.
 • Fleksibel avlastning for hjemmet.
 • Tilrettelagte gåløyper med hvilebenker i hvert tettsted.
 • Utvide bruken av omsorgslønn, og aktivt tilby tjenesten.
 • Aldersvennlig lokalsamfunn sentralt i alle planprosesser. 
 • Fokus på gangbare nabolag, spesielt fokus på «snublekanter», ved gangfelt, kryssing av vei og så videre.
 • Videreutvikle frivilligheten på tvers av generasjoner.

Dette er noen av spørsmålene kommunens oppgaveutvalg for gode liv i egne hjem har jobbet med, og hva de har kommet frem til kan du høre her. 

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene:

 • Forprosjekt bygging av omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes til politisk behandling
 • Kriterier for tildeling av omsorgsboliger basert på en to-trinns vurdering
 • Ufaglærte og alternative ansatteressurser i sykehjem
 • Kompetanseplan Familie og barnevern
 • Lokale politivedtekter for Aurskog-Høland kommune

Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.10.2021