PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dette skjer i formannskapet: Klimatilskudd, åpenhet og bygdebok

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet kommunens klima- og miljøfond. Hvilke tiltak får støtte? Svaret får du her. På planen står også åpenhetsundersøkelsen 2021. Hvordan ligger det an i Aurskog-Høland? Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Møtet går av stabelen mandag 8. november klokken 9.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Klima- og miljøfond

Formannskapet skal blant annet behandle sak om tilskudd fra kommunalt miljø- og klimafond. Det ble avsatt 840.000 kroner til fondet i økonomiplanen for 2021. Ved søknadsomgang i mai ble det fordelt 407 000 kroner til miljøtiltak. Aurskog-Høland kommune har gjennomført en ny søknadsomgang i høst, med 433.000 kroner til fordeling (restmidler). Fondsmidlene skal brukes til engangsstøtte av klima- og miljøfremmende tiltak. Miljø- og klimafondet skal ikke brukes til å subsidiere den daglige driften, men brukes til å støtte tiltak som gir miljøgevinst og/eller hever miljøkompetansen.

Det kom inn 7 søknader. Alle søknader er fra private virksomheter. Enkelte tiltak har indirekte klimaeffekt, men er avgjørende for enten overgang til elektrisk mobilitet, redusere plastavfall eller kompetanseheving for tilrettelegging for bærekraftig virksomhet. Blant tiltakene som er foreslått å få tilskudd er plastpresse landbruksplast, ladestasjoner, solcelleanlegg og energianalyse.

Hvem som har søkt, og hva formannskapet bestemmer, kan du se her. 

Åpenhetsundersøkelsen

Politikerne skal dessuten følge opp åpenhetsundersøkelsen 2021. Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har undersøkt kommunenes åpenhet. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av spørreundersøkelse til kommunen, innsynskrav sendt kommunen og vurdering av kommunens hjemmeside.

Minimum poengsum i undersøkelsen er -18,0, siden enkelte kategorier kan gi minuspoeng. Maksimum poengsum er 34,5 poeng.
Landsgjennomsnittet er 14,8 poeng, og median for hele landet er 15,5 poeng. Det er betydelig variasjon mellom kommunene og fylkene. Standardavviket er på 6,2 poeng. Ingen kommuner oppnådde makssummen, og samtlige kommuner har et forbedringspotensial, men da på ulikt nivå.

Aurskog-Høland kommune kom på plass 241 med en samlet poengsum på 12. Aurskog-Høland kommune har identifisert og har startet arbeidet med å iverksette forbedringstiltak som gir større åpenhet om kommunens politiske og administrative arbeid.

Mer informasjon om undersøkelsen finner du her, og her kan du se diskusjonen i formannskapet.

Ny bygdebok

Ny bygdebokutgivelse nærmer seg, og formannskapet har fått referat fra siste møte i bygdebokkomiteen. Lansering av det nye bindet er planlagt til mandag 29. november, og forsamlingshuset på Momoen er leid for anledningen. 

Hele referatet kan du lese her.

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle saker om 

  • Forslag til utbyggingsavtale for Aurveien 70-74, Aursmoen
  • Klage på nytt vedtak om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen
  • Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen for fradeling av boligtomt

Se hele møtet direkte her!

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 22. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.11.2021