PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digi oppvekst: Fra kaos til kontroll

Dagens barn og unge lever i en verden hvor stadig mer foregår på digitale arenaer. Det flommer over av apper og lisenser, også i skole og barnehage. Aurskog-Hølands prosjekt Digi oppvekst sørger for at alle barn og unge i vår kommune får digital kompetanse. Her kan du lese mer om hvordan dette påvirker deg og dine barn.

– Digi oppvekst, sammen med alle lærerne, pedagoger og assistenter, sørger for at barn og unge i vår kommune får en tidlig, tilpasset og pedagogisk introduksjon til den digitale verden, med alle de mulighetene som ligger her. Det er enklere å tilpasse opplegg og undervisning, når man bruker digitale verktøy, sier Marianne Solberg Olufsen, oppvekstfaglig rådgiver i Aurskog-Høland kommune.

digi oppvekst2.jpg

Digital kompetanse

– Skoler og barnehager i Aurskog-Høland bruker digitale verktøy som et av mange verktøy i utforskning, lek og læring. Slik kan vi motvirke digitale skiller blant barn og unge i kommunen, sier Olufsen.

Hun trekker frem alle som jobber med barn og unge i vår kommune som en nøkkel i prosjektet. Digi oppvekst har pågått siden september 2018. Bakgrunnen for prosjektet var et vedtak fra politikerne om at det skulle utarbeides en digitaliseringsstrategi for grunnskolen i Aurskog-Høland kommune.

– Barn og unge møter digitalisering i og av samfunnet på alle arenaer. Som utdanningsinstitusjon har skoler og barnehager et ansvar for å sikre god, digital kompetanse. Det betyr barn og unge som har gode digitale ferdigheter, og som har utviklet god digital dømmekraft. Vi lever i et samfunn og en verden der stadig mer av arbeidslivet foregår på digitale arenaer. Vi må sette våre innbyggere i stand til å kunne orientere seg og delta i morgendagens arbeidsliv, sier Olufsen.

digi oppvekst5.jpg

Utjevner forskjeller

Konkret vil man som barn og elev få en tidlig, tilpasset og pedagogisk introduksjon til den digitale verden, med alle de mulighetene som ligger her. Det er enklere å tilpasse opplegg og undervisning, når man bruker digitale verktøy. Skoler og barnehager bruker digitale verktøy som et av mange verktøy i utforskning, lek og læring. Som foreldre til skolebarn, vil man oppleve at barnet får med seg en digital enhet hjem, og at noe av hjemmearbeid vil forgå på denne. 

– Gjennom prosjektperioden har vi rullet ut 1:1 digital enhet til alle elever i Aurskog-Høland, og 1:5 digital enhet til alle barn i kommunale barnehager. Vi har også supplert med annet digitalt tilleggsutstyr, for å øke kvaliteten på læringen. Klassesett med digitale penner, mikroskop og bærbare prosjektorer. I tillegg har vi satset på en kommunal pakke med apper og lisenser, slik at barn og elever møter de samme programmene uavhengig av hvilken barnehage eller skole de går på, sier Olufsen.

digi oppvekst6.jpg

Prisgitt kloke voksne

– Det har vært, og er fremdeles sterk bekymring rundt barns personvern i dagens digitale samfunn. Skoler og barnehager må være sitt ansvar bevisst, og gjøre gode, kvalitetssikrede valg i sitt arbeide med digital læring, sier Olufsen.

Det er viktig å etterspørre leverandører av digitale systemer og læringsressurser om hvor og hvordan de lagrer de dataene som brukes i de ulike programmene. Man må også sørge for at programmer som gir tilgang til, og lagrer sensitiv informasjon, beskyttes av passord og autentisering.

– Barn og unge er prisgitt kloke voksne, som har tatt gode, bevisste valg. Dette krever høy bevissthet, og kompetanse hos de voksne, sier Olufsen.

Målet med prosjektet: 

  • Gjøre relevante digitale veivalg.
  • Sikre nødvendig digital læring og kompetanse for barn i Aurskog-Høland kommune.
  • Ivareta inkludering, fellesskap, deltakelse og sosial utjevning for barn i Aurskog-Høland kommune.

«Fra kaos til kontroll» er reisen Digi oppvekst har gjort med tanke på å rydde i apper og lisenser, og sikre gode rutiner og systemer for sikker drift i overenstemmelse med lover og regler for databehandling og personvern. 

– Vi har satset på få, men gode apper. Vi har tenkt både tverrfaglig og fagspesifikt når vi har gått til innkjøp av apper og lisenser, og vi har prøvd å favne hele spennet fra 0-16 år. Det har vært viktig for oss å kjøpe digitale læringsressurser med høy kvalitet, gjerne anbefalt av Statped og Lesesenteret, sier Olufsen.

Sentral styring og bredt samarbeid

Det er også sentral styring av våre digitale enheter, som betyr at det ikke er mulig å laste ned apper lokalt. Det er også forutbestemt hvilke programmer som ligger på elev-PC-ene når de kommer ut på skolene. Ved innkjøp av kommunale lisenser skrives det en databehandleravtale, som sørger for at leverandører overholder reglene som gjelder for behandling av personopplysninger.

– Fordelene med Digi oppvekst er at vi er en gruppe med representanter fra alle skoler, barnehager og IT, som kan tenke sammen rundt «den digitale reisen» fra barnet går i barnehagen til det er ferdig med grunnskolen på 10. trinn. Vi er en gruppe som gjennom mange år hatt fått muligheten til å opparbeide oss en kompetanse på digital tenkning og pedagogikk rettet mot barn og unge. Vi representerer kommunen på tvers av skoler, trinn og barnehager og kan løfte, drøfte og diskutere oss fram til gode, gjennomtenkte løsninger, som sørger for felles løft av alle barn og elever i Aurskog-Høland kommune, sier Olufsen.

digi oppvekst7.jpg

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.06.2023