PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eiendomsskattelister 2023

Eiendomsskattelisten er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 23. februar 2023. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer, eiendomsskattetakstene, eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023 i sak 118/22 og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 23. februar 2023.

Lenke til utleggsliste E-skatt 2023.pdf

Lenke til fritaksliste E-skatt 2023.pdf

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer), eiendomsskattetakstene, eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. Det er egen liste for fritatte eiendommer.

Skattelisten er lagt ut ved innbyggertorget på rådhuset Bjørkelangen, Bjørkelangen bibliotek og Rømskog bibliotek.

I tillegg til at den er publisert her.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. På eiendommer med boligverdi fra Skatteetaten, det vil si de fleste ordinære boligeiendommer, skal det klages til Skatteetaten slik det er beskrevet på eiendomsskatteseddelen.  

Eiendomsskattekontoret har adresse:  

Aurskog-Høland kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. 

Eller på e-post: eskatt@ahk.no

Ved spørsmål kan du ringe 63 85 26 00.

Sist endret: 03.03.2023