PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

23.8.21: Endringer i innreisereglene

Regjeringen har besluttet at det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for flere regioner i Norden, to land i Europa, samt enkelte tredjeland. Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 23. august, og du finner dem her.

Bakgrunnen for vurderingen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og hensikten er å redusere faren for importsmitte.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du  unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no. Her står det også hvilke unntak som gjelder fra listen over, slik som at mindreårige har unntak for kravet til karantenehotell.

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for noen utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 1. september 2021.

Land i Europa

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene: 

Latvia og Tyskland (endret fra  grønn til oransje).

Følgende land fortsetter å være grønne:

Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Tsjekkia.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde land):

Oransje: Italia, San Marino,  Vatikanstaten, Kroatia, Luxembourg, Bulgaria, Slovenia og Østerrike.

Røde: Portugal, Irland, Hellas, Malta, Frankrike, Estland, Nederland, Belgia, Litauen, Sveits og Liechtenstein (endret fra oransje).

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Andorra, Kypros, Spania, Storbritannia og Monaco.

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for åtte nye regioner i Sverige, og det er nå ingen regioner i Sverige som er grønne.

Følgende regioner får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene:

Blekinge, Dalarna, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västernorrland (disse går fra grønn til oransje), Gävleborg og Örebro (disse endret fra grønn til rød).

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde regioner):

Oransje: Östergötland, Norrbotten, Södermansland og Uppsala.

Røde: Gotland, Halland, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland (endret fra oransje til rød), Skåne (endret  fra oransje til rød) og Jämtland (endret fra oransje til rød).

Danmark

Det gjøres ingen endringer i innreiserestriksjoner eller karantenekrav. Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Færøyene).

Færøyene fortsetter å være grønn, mens Grønland endrer kategori fra oransje til rød (de samme reglene gjelder for oransje og røde regioner).

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Oransje: Sjælland og Syddanmark.

Rød: Hovedstaden (inkludert København) Midtjylland og Nordjylland.

Finland

Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland. Dette innebærer at det kun er igjen én region i Finland som er grønn.

Følgende regioner endres fra grønn til oransje:

Mellersta Österbottens SVD og Östra Savolax SVD.

Følgende region forblir grønn:

Länsi-Pohja SVD.  

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Oransje: Kymmenedalens SVD, Kajanalands SVD, Mellersta Finlands SVD, Södra Savolax SVD, Centrale Tavastlands SVD, Satakunda SVD, Norra Karelens SVD, Åland, Norra Österbottens SVD, Norra Savolax SVD, Päijat-Häme SVD, Vasa SVD og Syd-Österbottens SVD.  

Røde: Helsingfors och Nylands SVD, Egentliga Finlands SVD, Lapplands SVD,   Birkalands SVD og Södra Karelens SVD .

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Det gjøres ingen endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen av de utvalgte øygruppene.

Det vil fortsatt være innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle de utvalgte øygruppene.

Følgende øygrupper forblir oransje eller røde: 

Oransje: Madeira og Portugal.

Røde: Azorene (Portugal) Kanariøyene (Spania), Nordlige egeiske øyer (Hellas), Sardinia (Italia) og Sicilia (Italia).

Følgende øygrupper forblir mørkerøde og med krav til karantenehotell:

Balearene (Spania), Korsika (Frankrike) Kreta (Hellas), Sørlige egeiske øyer (Hellas) og De joniske øyer (Hellas).

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

Disse landene og områdene kategoriseres ikke lenger som lilla:

Albania, Bosnia-Hercegovina, Canada og Moldova.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Australia, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore og Taiwan.

Vurderingen denne uken

Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (oddetallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land og områder.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (f.eks. oransje, rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge. 

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, oppdaterte smittetall og vaksineinformasjon finner du her.

  • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller vil ta koronatest – RING LEGEVAKTEN på 116 117!  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.08.2021