PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

"Fint å være tilbake"

Fra mandag 11. mai kunne alle elever komme tilbake på skolene igjen. Skolene brukte ulik tid på å forberede skolestarten, men innen 15. mai var alle elevene tilbake. Det var en ganske annerledes skolehverdag som ventet dem. 

 – Det er litt rart. Det er en del strenge regler og slikt, men det er fint å være tilbake, sier Sigrid Birgitte Hoel og Ebba Johanne Marie Selvin som er elevrådsleder og nestleder ved Aursmoen skolens ungdomstrinn. 

Lærerne får skryt 

Sammen med rektor Grazyna Saxegaard møtte de kommunedirektør Inger Hegna, kommunalsjef for Oppvekst og utdanning Grethe Rønning og skolesjef Mona Andersen som var på besøk på Aursmoen barne- og ungdomsskole for å høre hvordan oppstarten hadde gått for de eldste elevene ved skolen.  

Både elevene og rektor Grazyna skryter av lærerne, og hvor kreative og løsningsorienterte de har vært, både under hjemmeskoleperioden og nå.  

– De har vært gode på å organisere dagene og timene. Vi er forskjellige og har fått tilpasset og ganske variert undervisning, sier de to elevene.  

Inneskole, uteskole, hjemmeskole 

Skolegårdene er delt inn i soner. Klasserom, toaletter, innganger og vasker er nøye fordelt  etter kohorter.  

– I forbindelse med åpning av skolene, først for 1- 4 klasse den 27.april og for 5.- 10 klasse den 11. mai, har det vært jobbet intenst og godt i skolene med å legge nye kabaler for å få hverdagen til å fungere. Hensynet til smittevern og elevenes faglig og sosiale utvikling har gått hånd-i-hånd, forteller Mona Andersen, som er skolesjef i kommunen. 

Inneskole, uteskole, hjemmeskole og hvilke andre alternativer steder kan benyttes? Hvem skal være hvor, og når skal de være der? En enorm planlegging ligger til grunn når skolene nå har åpnet igjen. Alle elevene kan ikke være på skolen samtidig og de kan heller ikke møte opp eller slutte til samme tidspunkter på grunn av smittevernregler.  

– I tillegg til planlegging av det pedagogiske opplegget, kommer planleggingen av grupper, rom, hvilke lærere og assistenter som skal være hvor, uteplasser, toaletter og hvordan de hele tiden forholde seg til en meters-grensen. Skoleledere, lærere, assistenter og SFO- ansatte har gjort en formidabel innstas for å planlegge til beste for alle elever. De har vært løsningsorientert, kreative og effektive i sin planlegging, forklarer Andersen.  

Godt med rutiner 

Både elevene og ansatte ved skolen synes det var godt å komme tilbake til en litt mer normal skolehverdag. 

– Det var greit å være hjemme til å begynne med, men mange syntes det ble ganske demotiverende etter hvert. Det var lett å bli ukonsentrert, drive på mobilen eller på internett. I tillegg har vi savnet å møte venner og klassekamerater. Det er fint å komme inn i en rutine igjen, sier Sigrid Hoel.  

Det er mange regler å forholde seg til, når de nå er tilbake.  

– Det er ganske strengt, og de aller fleste er flinke og forstår godt hvorfor vi må ha så mange regler. For noen kan det være litt vanskelig å huske på alle reglene, særlig ute, sier jentene.  

Ulike løsninger på skolene 

For å imøtekomme kravene knyttet til smittevernregler og forsvarlighet har vi i Aurskog-Høland kommune ulike løsninger på hvordan skolehverdagen organiseres på de ulike skolene. 

Elevene på ungdomstrinnet ved Aursmoen skole har nettundervisning en dag i uken, mens de yngre elevene er på skolen hver dag hvor det er blanding av inneskole og uteskole.  

– Det ble fort litt mye når vi kom tilbake, så de fleste er fornøyd med at det blir en dag med hjemmeskole, sier Ebba Johanne Marie Selvin.  

Hun og de andre elevene i klassen skal ikke ha noen avsluttende eksamener, slik som man pleier å ha i tiende.  

– Det er litt synd, for eksamen er jo en forberedelse til videregående, men med alt som har skjedd er litt beroligende at vi slipper å tenke på det og, sier hun. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 02.07.2020