PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Folkehelse i hver stolpe

4. juni var stolpejakta i gang i vår kommune. I begynnelsen av august hadde 1300 stolpejegere vært innom stolper i Aurskog-Høland.

– Dette er et flott tiltak! Her kommer man seg ut og får sett nye steder, samtidig som man holder seg i bevegelse og kan være sosial, sier kommunedirektør Inger Hegna.  

Hun har gjort som 1700 andre jegere i vår kommune gjorde i fjor - lastet ned stolpejakt appen. Folkehelsekoordinator i kommunen Anne Mette Brustuen mener jakta kan bidra til bedre psykisk og fysisk helse.   

Ut på tur  

Stolpejakt er en enkel form for orientering. Det er et lavterskeltilbud som tar deg til steder du kanskje ikke har vært før. Målet er å legge til rette for aktivitet for både unge og gamle, uansett funksjonsevne. 

– Turene på stolpejakt kan bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, og bedre livskvaliteten til deltakerne. Friluftslivets kjerne og helsemessige verdier ligger først og fremst i samspillet mellom naturopplevelse og fysisk aktivitet, sier Brustuen. 

I vår kommune er det 60 stolper og fem kart. Du finner stolper på Aurskog, Bjørkelangen, Løken, Setskog og Rømskog. Noen stolper står langs veien, andre langs stier.  

– Mange oppnår ikke de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet. Barn og ungdom anbefales å være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Voksne bør være fysisk aktive minimum 150 minutter med moderat intensitet per uke, men større andel fysisk aktivitet vil gi ytterligere helsegevinst. Stolpejakt er en fin måte å holde seg fysisk aktiv, sier Brustuen. 

Flere syntes at det å jakte stolper er fin motivasjon for fysisk aktivitet.  

– Fysisk aktivitet kan være et virkemiddel for å forebygge og behandle ulike sykdommer og lidelser, som blant annet muskel- og skjelettlidelser, overvekt, depresjon, hjerte- og karsykdommer, diabetes type-2 og visse typer kreft.  Ikke minst skal aktivitet være lystbetont og gi deg glede og mer energi i hverdagen, sier Brustuen.  

Bitt av basillen 

Stolpejakten går ut på å finne stolper plassert rundt omkring. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en app på mobilen og scanne QR-koden på stolpen.  

Inger Hegna på stolpejakt.

– Dette er en fin måte å bli kjent med nye områder i kommunen og andre tettsteder på. Et lavterskeltilbud som alle kan delta på, sier Hegna, som nå er bitt av basillen og kommer til å dra mer på jakt i sommer.   

Stolpejakten arrangeres i samarbeid mellom Aurskog-Høland kommune, OK ØST Aurskog- Høland og Mangenfjellet Turlag, men stolper kan du jakte over hele Norge. 120 kommuner og bydeler har satt ut stolper. 

35 jegere har allerede vært innom alle 60 stolpene i vår kommune, og de aller ivrigste jegerne har scannet over 2000 stolper.  

Kommunen var med på å starte opp «Stølpejakta» for 8 år siden, og fra og med 2016 tok OK ØST, orienteringsklubben i Aurskog-Høland, og Mangenfjellet Turlag over som arrangører gjennom stolpejakten.no.  

Slik fungerer jakta  

Stolpejakt er gratis. Kart og informasjon vil være tilgjengelig på stolpejakten.no. Kartene for vår kommune kan du få tak i flere steder, her finner du dem.  

1. Finn stolper  

Det første du trenger for å være med på stolpejakten er kartet hvor stolpeplasseringene er markert. Kartet eksisterer i to versjoner: fysisk kartmappe eller elektronisk integrert i app. 
Stolpene har følgende vanskelighetsgrader: 

 • Grønn– veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol 
 • Blå – enkel 
 • Rød – medium 
 • Svart – vanskelig 

2. Registrer 

Hver stolpe har en påtrykt kode og en QR-kode. Du kan registrere stolpene, enten elektronisk med app eller via vår nettportal, eller manuelt ved å fylle inn direkte på kartet. For manuell registrering noteres koden rett på kartet, som senere sendes inn.  

3. Vinn premier 

Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av flotte premier. Ved å registrere stolpene elektronisk er du automatisk med i trekningen. Ved manuell registrering må kartet sendes inn til påtrykt adresse. 
Unngå smittespredning – lag en trygg tur 

Smittevern

Vi oppfordrer til å følge helsemyndighetenes råd til enhver tid, det være seg antall turgåere, renhold og avstand. 

 • Registrering ved stolpen må skje uten berøring. 
 • Vask hendene før og etter turen 
 • Hold minst en meter avstand til andre 
 • Gå til høyre på stien 

Viktig 

 • Vis respekt for privat eiendom og dyrket mark 
 • Parker på tilgjengelige P-plasser 
 • Unngå kjøring mellom stolpene 

Ut på tur i vår flotte kommune. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 12.08.2020