PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Budsjett, korona og byggesaker

Mandag var det formannskapsmøte i Aurskog-Høland kommune. Hovedsaken på møtet var økonomiplan og budsjett. Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer? Svaret får du her. Det ble i tillegg diskusjon om fremtidens Bjørkelangen sentrum, og leiligheter på Aursmoen og Hemnes, og politikerne fikk orientering om koronasituasjonen. Møtet ble filmet, så du kan se diskusjonen her!

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Økonomiplan

Hovedsaken på mandagens møte var behandling av budsjett og økonomiplan. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 har fokus på å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjøre kommunen til en solid organisasjon for fremtiden. Forslag til budsjett finner du her. Budsjettet legger opp til et netto driftsresultat på 2-2,5 prosent.

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 videreutvikler og fornyer tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, slik at kommunen fortsatt er et godt sted å leve, bo og arbeide i.

– Vi vil styrke hjemmetjenesten, læremidler i skolen, boveiledning og hverdagsrehabilitering. Vi tenker grønt først og har satt av midler til å bli en ryddigere og renere kommune. Videre har vi styrket investeringsbudsjettet ved flere aktivitetsområder ute, vi tar i bruk flere roboter og moderne verktøy, og styrker informasjonssikkerheten, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

Bygging på Bjørkelangen, Hemnes og Aursmoen

Politikerne behandlet i tillegg planforslag for Bjørkelangen sentrum, Nordjordet på Aursmoen og Vikgården på Hemnes. Hvordan bygges det her i årene som kommer? Det ble blant annet debatt om antall etasjer. Er det greit med seks, åtte eller ti? Du kan se diskusjonen og orienteringene her.

Koronasituasjonen i vår kommune nå

Hvilket risikonivå er vi på, hvordan er smittetrykket, hvor er det mest smitte, og hvordan organiseres vaksineringen i vår kommune nå? Kommunedirektøren orienterte formannskapet om koronasituasjonen i vår kommune, og du kan se hele orienteringen her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

  • Tilskudd fra ulvefondet - lokal ulvejakt
  • Erverv av eiendom gnr. 192, bnr. 640 - Aurveien 29
  • Salg av Setskogveien 67
  • Sambruksbygg for skole, kirke og trossamfunn

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 13. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 29.11.2021