PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Koronaregler og budsjett

Mandag var det formannskapsmøte. Politikerne behandlet sak om utbygging i Bjørkelangen sentrum, økonomiplan, og vedtok lokale koronaregler. Hvordan blir reglene frem mot jul? Diskusjonen ser du her. Møtet ble filmet, så du kan se det sak for sak her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

  • Hele møtet kan du se her. Dersom det er en spesiell sak du er interessert i, kan du klikke i sakslisten til venstre for bildet for å velge hvilken sak du vil se. Vi anbefaler at du bruker Chrome som nettleser for best resultat. 

Kommunale koronaregler

Formannskapet vedtok mandag nye kommunale koronaregler. I likhet med øvrige kommuner på Nedre Romerike, har Aurskog-Høland siste måned opplevd en økning i smittetall hos oss. Hos oss er det et gjennomgående trekk at mange smittes utenfor kommunen (ofte på arbeid), og deretter smitter andre personer i egen husstand.

– Dette innebærer at vi, tross økningen, har god oversikt og kontroll. Vi har ikke hatt større utbrudd der smitteveien har vært ukjent. Mye av dette kan tilskrives effektive lokale tiltak og god etterlevelse i befolkningen. De foreslåtte endringene vil gi en letting av tiltaksbyrden for kommunens innbyggere, samtidig som de ikke vurderes å medføre økte smittetall, sier kommuneoverlege Lasse Christensen i sin anbefaling.

Kommunedirektøren har i sine vurderinger vært særlig opptatt av tiltak som ivaretar og beskytter utsatte og sårbare grupper, samtidig som man også skal ivareta og opprettholde flest mulige aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen. De nye tiltakene gjelder blant annet munnbind, hjemmekontor, sosiale sammenkomster og arrangementer. Alle tiltakene finner du her.

Den største endringer er at kommunen i forskriften øker antall gjester i private sammenkomster til ti – både innendørs og utendørs. Kommunedirektøren anbefalte i sitt forslag å heve antall personer i private sammenkomster til 20. De sa flertallet i formannskapet nei til. Hele diskusjonen kan du se her

Det er ingen store endringer fra reglene som ble vedtatt i formannskapet i begynnelsen av november. Bibliotekene kan begynne å gjenåpne for publikumsbesøk og meråpent, men vil være stengt for øvrige aktiviteter som eksempelvis språkkafe, forfatterkveld og lignende. Bjørkebadet åpnes igjen i helgene for dem som har årskort eller månedskort. Påbud om munnbind i kollektivreiser og taxi er ikke endret vesentlig, men det er foreslått en endring i ordlyden slik at unntak om munnbind også gjelder i taxi og for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Utbygging i Stasjonsveien

Formannskapet behandlet i tillegg sak om planinitiativ for den gamle Indregården på Bjørkelangen. Den befinner seg på andre siden av Stasjonsveien for det gamle apoteket. Det planlegges et bygg i opptil 8 etasjer mot nord, og med nedtrapping til 4 etasjer mot sør. Det legges opp til en første etasje med næringsarealer, som deles i to av en øst-vest gjennomgående gangpassasje. Foreløpig omfatter prosjektet 28 leiligheter med ulike størrelser. Formannskapet fikk en orientering fra Tommy Enger, som står bak planinitiativet. Den kan du høre her (velg "Forespørsel om igangsetting av planarbeid for Stasjonsveien 59 og 61, Bjørkelangen" i sakslisten til høyre).

Bjørkelangen stasjonsområde er et kulturhistorisk viktig område for kommunen og Bjørkelangen. Bjørkelangen som tettsted vokste fram med utgangspunkt i etablering av Tertitten og Bjørkelangen stasjon. Bebyggelse og anlegg av kulturhistorisk interesse er tatt vare på og er vernet på gjeldende planer. Området er i de senere år oppgradert med lekeplasser, grøntområder og rehabilitering av Bjørkelangen stasjon. Både gjennom reguleringsplan og senere kommunedelplan er bygg og anlegg på området regulert til vern, med muligheter for å rive den gamle Indregården og bygge et nytt bygg på 3-4 etasjer.

– Kommunedelplanen åpner riktignok også for denne eiendommen opp for bygg på 6 etasjer, men kravet er da at «konsekvensene for omgivelsene ikke er utilbørlige». Kommunedirektøren er av den oppfatning at prosjektets proporsjoner ikke lar seg innordne de målsettinger for bruk og vern som er lagt til grunn for Kulturkvartalet, sier kommunedirektøren i saksfremlegget.

Kommunedirektøren samlede konklusjon var å fraråde tilslutning til planinitiativet, men politikerne var positive. Hele diskusjonen kan du se her.

Andre saker

Formannskapet behandlet dessuten ekstraordinært kommunalt tilskudd til idrettslag 2020, verbalforslag til økonomiplanen, lokale politivedtekter, og høringsuttalelse angående endringer i viltloven. Hele møtet ser du sak for sak her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 14. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.12.2020