PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Koronastøtte til kultur og idrett

Mandag var det møte i formannskapet. Der behandlet politikerne blant annet saker om koronahjelp til kulturlivet i kommunen, og koronakompensasjon for brukere av Bjørkebadet og kulturskolen. Politikerne fikk i tillegg orientering om hvordan kommunen har jobbet den første delen av året, blant annet under koronasituasjonen. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak her.

Lokaldemokratiet går sin gang, på tross av koronaviruset. Formannskapsmøtet gikk av stabelen i komunestyresalen for å ivareta smittevernet, og møtet ble streamet på Kommune-TV.

Reduksjon i egenbetaling på grunn av koronakrisen

Formannskapet behandlet mandag forslag til kompensasjon for brukere av Bjørkebadet og kulturskolen grunnet koronaepidemien. Bjørkebadet har vært stengt siden 12. mars, og kulturskolen har vært fysisk stengt i samme periode, men det er gitt tilbud om digital undervisning til elevene. Kommunedirektøren foreslo følgende i sin utredning:

  1. Forlengelse av årskortperiode for Bjørkebadets årskortkunder tilsvarende den stengte perioden. Bjørkebadet har under koronakrisen informert sine medlemmer om at de vil få igjen tapte dager ved en forlengelse av årskortet tilsvarende den stengte perioden når badet åpner igjen. Svømmehallene i Nes og på Råholt, samt Østfoldbadet, gir tilsvarende kompensasjon til sine årskortkunder.
  2. Kulturskolen fakturerer kortkursavgift 1000 kroner i stedet for semesteravgift på 1300 kroner for våren 2020. Elevplass via korps faktureres med halv avgift på 400 kroner.

Hele saken kan du lese her

Koronastøtte til kulturlivet

Formannskapet vedtok i mandagens møte ekstra koronastøtte til kulturlivet. I forrige formannskapsmøte ba politikerne administrasjonen undersøke behov for krisehjelp til kulturlivet i kommunen. Kommunedirektøren viste i sin innstilling til at en slik støtte ikke synes å være påkrevd eller dokumentert, etter spørreundersøkelse og utredning blant lag og foreninger i kommunen.

– Med utgangspunkt i det behovet som er kjent per 26.05.20, har vi ikke nok grunnlag til å anbefale tildeling av økonomisk krisehjelp til kulturlivet. De nasjonale kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, kan hjelpe kulturlivet med å dekke inntektstap som følge av koronavirusutbruddet, sier kommunedirektøren i sin utredning.

Politikerne ønsket imidlertid å komme med støtte nå, og vedtok å sette av 250.000 kroner til kultur, og 250.000 kroner til idrett til aktivitet og tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av koronasituasjonen.

– Det viktigste nå er ikke at kulturlivet skal måtte dokumentere hva de har tapt av penger i løpet av koronatiden, men det de trenger støtte til for å få aktiviteten i gang igjen. Kulturlivet og idretten trenger bidrag for å dra i gang, og for å tørre å arrangere aktiviteter. Vi mener dette er spesielt viktig for barn og unge, sa Turid Dahlum Nilsen (Ap) under møtet.

Dette var det bred politisk enighet om.

– Vi er også enig i at noe skal vi gjøre. Vi ville vente til vi har tall på bordet, det har vi nå. Vi har et handilingsrom, og det skal vi bruke, og så er det hvordan vi best utnytter det, sa Simen Solbakken (H). 

Hele debatten kan du se her.  

Tertialrapporten

Politikerne behandlet i tillegg tertialrapport for 1. tertial i år. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan, og sier noe om hvordan kommunen har jobbet, blant annet under koronasituasjonen, og hvordan midlene er brukt.

Kommunedirektør Inger Hegna og økonomisjef John-Ivar Udnesseter orienterte om rapporten. Orienteringen og behandlingen av saken kan du se her, rapporten og sakspapirene finner du her.

Ulvefondet

Politikerne behandlet i tillegg sak om tilskudd fra ulvefondet. De tre tiltakene det er flest søknader om tilskudd til er beskyttelsesvest for hund, rovviltgjerde og sporingsutstyr. Total sum for tildeling i 2020 utgjør 1.476.928. Fristen for å søke om midler var 1. mai 2020. Hele saken kan du lese her

Hele sakslisten for møtet på mandag finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 17. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020